Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1) Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)

BibToGo
Polityka prywatności

1. Odpowiedzialność

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z RODO (dalej "my"):
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de

2. Konto użytkownika

W celu korzystania z aplikacji wymagane jest dokonanie rejestracji i założenie "konta Goethe.de". Przetwarzamy podane przy rejestracji dane (adres e-mail i hasło) zapewniające dostęp do spersonalizowanej oferty Goethe-Institut i ponadto udzielone zgody, kraj pochodzenia i preferowany język.

2.1 Dane osobowe i wygenerowane przez Państwa treści
W trakcie zakładania konta Goethe.de wymagane są jedynie dane niezbędne do realizacji naszej oferty bądź konieczne do stosunków umownych, o ile takie zostały zawarte.

Zbieramy i przetwarzamy przekazane przez Państwa dane na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO w celu:
 • weryfikacji złożonego wniosku o założenie konta Goethe.de
 • świadczenia bezpłatnych usług (blogi, fora, funkcja komentowania, autoprezentacja, społeczności, czaty itp.)
 • realizacji naszych obowiązków wynikających z zawartych z Państwem umów, w szczególności dotyczących korzystania z płatnych funkcji aplikacji. 
Mogą Państwo dobrowolnie przekazywać inne dane osobowe oraz zamieszczać treści (tzw. user generated content), na przykład  swoją fotografię, teksty w formie wpisów na blogach lub forach dyskusyjnych itp. O tym, jakie dane są każdorazowo zbierane oraz które informacje mają charakter obowiązkowy, a które dobrowolny, informujemy w poszczególnych formularzach rejestracyjnych. Dane o charakterze dobrowolnym przetwarzamy celem ochrony wspólnego uzasadnionego interesu wynikającego z korzystania z naszej platformy komunikacyjne naszej platformy, zgodnie z art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. f RODO.   

2.2 Marketing spersonalizowany
Informacje wprowadzone na koncie użytkownika wykorzystujemy ponadto w celach marketingowych, np. stworzenie spersonalizowanej strony startowej oraz profilu użytkownika z ofertą dostosowaną do jego potrzeb, co służy celom wynikającym z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1, zd. 1, lit. F RODO.

2.3 Reklama pocztowa
Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystywania Państwa imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego dla własnych celów reklamowych, np. do wysyłki ofert i informacji o naszych produktach drogą listowną. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust.1 zd.1 lit. f RODO.Mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec zbierania i przetwarzania Państwa danych poprzez przesłanie wiadomości na adres
recht@goethe.de

2.4 Publikacja danych
Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1. zd. 1 lit. a. RODO wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celu utworzenia konta Goethe.de, dane udostępniane przez Państwa są widoczne dla innych użytkowników. Dane te obejmują np. Państwa nazwisko lub nazwę użytkownika, zamieszczone wpisy wraz z datą i godziną ich publikacji, Państwa przynależność do grup, Państwa przyjaciół, listy sporządzane w toku nauki, pliki, status online, oceny, czas trwania Państwa członkostwa, płeć oraz wpisy zamieszczone przez Państwa w księdze gości.

2.5 Konsolidacja danych
Jeśli kiedyś przekazali Państwo swoje dane osobowe innemu serwisowi Goethe-Institut i zgodnie z art. 6 ust. 1. zd. 1 lit. a. RODO wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, zostaną one połączone z Państwa danymi z tej aplikacji. Ta zasada odnosi się również do używania kolejnych serwisów internetowych lub aplikacji Goethe-Institut. Jeśli w przyszłości zechcą Państwo z nich skorzystać, to dzięki naszej centralnej bazie danych klientów będzie to możliwe bez konieczności ponownego wprowadzania swoich danych.

2.6 Usunięcie
Jeśli w ciągu 7 dni nie potwierdzą Państwo rejestracji , Państwa konto Goethe.de zostanie usunięte wraz z danymi podanymi podczas rejestracji.  W przypadku potwierdzenia rejestracji konto zostanie założone zgodnie z zamieszczonymi powyżej wyjaśnieniami. Usunięcie Państwa konta Goethe.de i zdeponowanych na nim danych jest możliwe w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości przez określony poniżej kanał kontaktowy lub przy użyciu przewidzianej do tego celu funkcji konta użytkownika.   

3. Korzystanie z aplikacji

3.1 Podane przez Państwa dane i ustawienia
W aplikacji mogą Państwo wpisać swój numer karty czytelnika oraz zarządzać następującymi ustawieniami: język, wybór Goethe-Institut, blokada wyskakujących powiadomień, używanie kamery jako skanera kodów QR.

Zbieramy i przetwarzamy te dane na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO w celu zapewnienia funkcjonalności aplikacji. 

3.2 Dane użytkowania
Przy korzystaniu z aplikacji generowane są następujące dane: ostatnia aktywność, nazwa użytkownika w serwisie Goethe.de

Zbieramy i przetwarzamy te dane na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO w celu zapewnienia funkcjonalności aplikacji. 

4. Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy nasze systemy poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, zmianą, rozpowszechnianiem lub dostępem do Państwa danych przez osoby niepowołane, np. poprzez szyfrowanie SSL w trakcie zakładania konta Goethe.de lub późniejszego logowania.  

5. Przysługujące Państwu prawa i możliwości kontaktu

Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:
 • na mocy art.  15 RODO prawo do uzyskania w określonym tam zakresie informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
 • na mocy art. 16 RODO prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • na mocy art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia zebranych przez nas danych osobowych, o ile dalsze ich przetwarzanie nie jest konieczne;  
  • do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;
  • do spełnienia zobowiązania prawnego;
  • z powodu interesu publicznego lub
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • na mocy art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
  • kwestionują Państwo poprawność swoich danych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, zaś Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych, są one jednak potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
  • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 RODO wobec przetwarzania;
 • na mocy art. 20 RODO prawo żądania otrzymania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania przekazania danych innym administratorom;
 • na mocy art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tym celu do organu nadzorczego swojego zwykłego miejsca pobytu lub miejsca pracy bądź też siedziby naszego przedsiębiorstwa.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także uzyskiwania informacji oraz sprostowania, ograniczeń przetwarzania lub usuwania danych, jak również wycofania ewentualnie udzielonych zgód bądź sprzeciwu wobec określonego wykorzystywania danych jak również w odniesieniu do prawa do przenoszenia danych prosimy kontaktować się z naszym zakładowym inspektorem ochrony danych osobowych (zob. punkt 1).

6. Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów w sposób wyjaśniony powyżej, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma miejsce dla celów marketingu bezpośredniego, możecie Państwo skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie służy innym celom, prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie w przypadku występowania powodów, wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.  

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do wniesienia sprzeciwu  zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższa zasada nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie danych ma miejsce dla celów marketingu bezpośredniego. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.