Auf einem Bild, das von einem Kind gemalt wurde, sind Wörter in verschiedenen Sprachen zu sehen. © Goethe-Institut

U Njemačku se svake godine doseli mnogo ljudi iz drugih zemalja. Više od 20% stanovništva u Njemačkoj ima drugo kulturno zaleđe. Mnogo tih ljudi je višejezično. Oni govore ne samo svoj maternji jezik, nego još jedan ili više stranih jezika. Mnogo ljudi koji doseljavaju u Njemačku uče njemački jezik kao strani ili drugi jezik. Kada se govori jezik zemlje ili regije u kojoj se živi (jezik okruženja), može se bolje komunicirati s ljudima koji tamo žive i bolje razumjeti njihov posao.

Prednosti višejezičnosti

Znati govoriti više jezika danas je u našem svijetu važna kompetencija. Granice između zemalja su otvorenije nego prije i sve više ljudi seli u strane zemlje. Ko pored svog maternjeg jezika govori još jedan jezik, ima mnogo šansi. Osobe koje govore više jezika u privatnom životu i u poslu mogu posredovati različite kulture između ljudi. Ljudi koji govore više jezika imaju interkulturalne kompetencije, to znači da oblike ponašanja drugih ljudi mogu posmatrati iz različitih perspektiva. Djeca doseljenika koja odrastaju u Njemačkoj uče jezik svojih roditelja (maternji jezik) najčešće od rođenja. Uz jezik uče i jako puno o kulturi i tradicijama domovine svojih roditelja. Njemački jezik često uče u kontaktu i igri s drugom djecom i odraslima, na primjer u dječijem obdaništu ili u školi. Ova djeca odrastaju u višejezičnom (bilingvalnom) okruženju.

Značaj njemačkog jezika

Za odrasle osobe je važno da uče njemački jezik, jer na taj način mogu razgovarati s ljudima u Njemačkoj. Znati govoriti jezik okruženja od velike je pomoći i za integraciju. Poznavanje njemačkog jezika za djecu je prije svega neophodno ako pohađaju njemačku školu.

zwei Puppen mit unterschiedlicher Hautfarbe sitzen sich in einem Puppenbett gegenüber. © Goethe-Institut

Ulazni i izlazni jezik (input i output)

Ulazni i izlazni jezik su jako važni pri učenju jezika. Ulazni jezik je jezik koji se čuje i čita. Ljudima je potreban redovan kontakt s jezikom, najbolje u realnim situacijama. Ulazni jezik dodatno treba imati visok kvalitet, dakle poticati od osobe koja se dobro služi jezikom i kojoj je odnosni jezik maternji jezik. Jako dobar oblik ulaznog jezika kod djece je prije svega čitanje odabranih knjiga.

Pored ulaznog jezika jako je važan i izlazni jezik. Izlazni jezik je jezik koji se proizvodi, dakle govori ili piše. Neophodno je da ljudi mogu koristiti jezik. Kako bi se jezik mogao dobro govoriti, potrebno je mnogo mogućnosti za njegovo korištenje u realnim situacijama. Govor i pisanje su jako dobre i važne mogućnosti vježbanja.

Ako sa svojim djetetom ili djecom kod kuće ne razgovarate na njemačkom jeziku, nego na svom maternjem jeziku, za to postoje različite mogućnosti.

Značaj jezika porodice

Majka i otac u mnogim porodicama govore isti jezik. Taj jezik kod doseljenika skoro nikada nije njemački jezik. Kako bi dijete moglo naučiti jezik porodice, dobro je kod kuće razgovarati na jeziku porodice. Dijete na taj način može razviti i usku emocionalnu povezanost s maternjim jezikom i kulturom.

Maternji jezik (prvi jezik ili jezik porodice) djece i odraslih uvijek posreduje i informacije o kulturi, tradicijama i vrijednostima. Porodice ne trebaju prekidati razgovarati na svom maternjem jeziku, nego ga koristiti kod kuće s djecom i u porodici. Za djecu je naročito važno da dobro govore svoj prvi jezik. Dobra jezička osnova u prvom jeziku najbolji je preduslov za postizanje dobrog jezičnog nivoa u drugim jezicima. U velikim gradovima često postoje bilingvalna (dvojezična) ili čak trilingvalna (trojezična) dječija obdaništa.

Vor einer Weltkarte hängt ein Wandkalender auf Burmesisch mit deutschen Notizen. © Goethe-Institut

Jedna osoba - jedan jezik

U nekim porodicama majka i otac ne govore isti jezik. Mnogo roditelja u tom slučaju koristi metodu jedna osoba - jedan jezik. Pritom svaki roditelj s djetetom razgovara na svom maternjem jeziku. Jezik porodice, dakle jezik na kojem roditelji i djeca međusobno razgovaraju, ponekad je jedan od oba jezika roditelja (jezik oca i jezik majke). Ponekad je to i treći jezik koji oba roditelja znaju dobro govoriti.

Važni aspekti kod višejezičnog odgoja

Kod višejezičnog odgoja važno je da su roditelji emocionalno vezani za svoj jezik. Najbolje je naravno kada majka ili otac s djetetom razgovaraju na svom maternjem jeziku (prvi jezik). Ako postoji jedan jezik porodice, na tom jeziku bi se također uvijek trebalo razgovarati kod kuće. Ako dijete ne želi govoriti neki jezik, na to ga se ne bi trebalo prisiljavati. To su često faze koje ponovo nestaju. Roditelji trebaju paziti na to da u svojim izjavama prečesto ne miješaju jezike. Roditelji s pozitivnim stavom prema svom jeziku za djecu su uvijek dobra motivacija za učenje jezika roditelja. 

Podsticanje prvog(ih) jezika djece je jako važno. Ali podsticanje jezika okruženja je isto tako važno.

Postoji mnogo savjetovališta koja nude pomoć i podršku za tematsku oblast višejezičnog odgoja. Mnogi gradovi i opštine imaju ured ili mjesto za interkulturalni rad. Tu rade osobe koje daju informacije o jezičnim i kulturnim programima i korisne savjete. I privatne ustanove imaju savjetovališta. Međutim, osim toga postoji i mnogo centara koji se bave temom višejezičnosti i kulturalne raznolikosti. Ako na internetu tražite pojmove "interkulturalno savjetovalište" ili "višejezično savjetovalište", pronaći ćete mnogo linkova i napomena.

Podsticanje njemačkog jezika kod djece

Svaka savezna pokrajina ima svoje programe, metode i koncepte za podsticanje poznavanja njemačkog jezika kod djece u dječijim obdaništima i osnovnim školama. Ako dijete još uvijek dovoljno dobro ne govori njemački jezik, dobiva pomoć kroz programe podsticanja jezika, na primjer putem predkursa njemačkog jezika ili u odjeljenjima za podsticajanje njemačkog jezika. Ako djeca međutim trebaju više pomoći pri učenju njemačkog jezika, postoje mnoga savjetovališta koja nude savjete i informacije.

Podsticanje maternjeg jezika

Prvi jezik djece može se podsticati kod kuće ili u institucijama. Radi jačanja jezika porodice, majke i očevi svojoj djeci mogu redovno čitati, s njima pjevati pjesmice i igrati igre. Mogu telefonski ili putem skypa razgovarati sa članovima porodice. Ako poznajete porodice iz istog jezičnog i kulturnog kruga, djeca se mogu zajedno igrati i razgovarati na svom maternjem jeziku. 

Mnogi konzulati i udruženja nude programe podsticanja jezika na jeziku porodice za školsku djecu. Djeca na ovoj nastavi uče čitati i pisati na svom prvom jeziku. Dobivaju informacije o životu i tradicijama u domovini. U mnogim saveznim pokrajinama programi podsticanja jezika na maternjim jezicima postoje i u redovnim školama. Ova nastava se zove dodatna nastava na maternjem jeziku (MUE, muttersprachlicher Ergänzungsunterricht).

Na internetu možete pronaći mnogobrojna udruženja i organizacije određenih jezičnih i kulturnih grupa, kao na primjer grupe za igranje za djecu, sportska udruženja ili redovne društvene sastanke. Djeca i roditelji na taj način redovno mogu govoriti na svom jeziku porodice ili maternjem jeziku i u realnim situacijama.

Video International Sign

Imate dodatnih pitanja? Pišite nam koristeći kontaktni obrazac. Anonimno ćemo proslijediti Vaše pitanje službi za migraciju JMD.

zum Kontaktformular