Auf einem Bild, das von einem Kind gemalt wurde, sind Wörter in verschiedenen Sprachen zu sehen. © Goethe-Institut

U Nemačku se svake godine doseljava veliki broj ljudi iz drugih zemalja. Više od 20% populacije u Nemačkoj potiče iz drugih kultura. Većina ovih ljudi je višejezično, što znači da pored svog maternjeg govore još jedan ili više stranih jezika. Mnogi ljudi koji se dosele u Nemačku uče nemački kao strani ili drugi jezik, jer ako vladamo jezikom zemlje ili regije u kojoj živimo, odnosno jezikom okoline, ne samo da ćemo lakše komunicirati sa lokalnim žiteljima, već ćemo bolje razumeti i njihove postupke.

Prednosti višejezičnosti

Poznavanje više jezika je u današnjem svetu značajna kompetencija. Granice između zemalja danas su otvorenije nego što su nekada bile, a sve više ljudi se iz svoje zemlje seli u inostranstvo. Onome ko pored svog maternjeg govori i neki strani jezik otvaraju se brojne mogućnosti. Kako u privatnom životu tako i u poslovnom svetu, osobe koje govore više jezika mogu da posreduju između ljudi iz različitih kultura. One poseduju takozvanu interkulturnu kompetenciju, što znači da su u stanju da ponašanje drugih ljudi posmatraju iz različitih perspektiva. Deca doseljenika koja odrastaju u Nemačkoj od rođenja obično usvajaju izvorni jezik svojih roditelja pri čemu stiču znanje o kulturi i tradiciji njihove domovine. Paralelno sa usvajanjem jezika roditelja, u kontaktu i kroz igru sa drugom decom i odraslima, u obdaništu ili u školi, ova deca usvajaju i nemački jezik. Takva deca odrastaju višejezično odnosno bilingvalno.

Značaj nemačkog jezika

Za odrasle je veoma važno da nauče nemački jezik jer im to omogućava komunikaciju sa drugim ljudima u Nemačkoj. I u smislu integracije poznavanje jezika okoline može biti od velike pomoći. Za decu koja pohađaju nemačku školu poznavanje nemačkog jezika je od suštinske važnosti.

zwei Puppen mit unterschiedlicher Hautfarbe sitzen sich in einem Puppenbett gegenüber. © Goethe-Institut

Usvajanje i produkcija – jezički input i jezički autput

Pri učenju jezika veoma su važni takozvani jezički input i jezički autput. Jezički input je jezik koji čujemo ili vidimo, odnosno slušamo ili čitamo. Za uspešno učenje potreban nam je redovan kontakt sa jezikom, po mogućstvu u realnim situacijama, pri čemu input mora da bude visokokvalitetan odnosno da potiče od izvornih govornika. Odabrane knjige koje čitamo deci, za njih predstavljaju odličan jezički input.
 
Pored inputa, od presudnog značaja je i jezički autput. Autput je jezik koji sami proizvodimo, odnosno pišemo ili izgovaramo.
On je važan jer podrazumeva aktivno korišćenje jezika, a da bismo jezikom ovladali, neophodno je da ga koristimo u što više realnih situacija. Aktivno pričanje i pisanje veoma su korisne i važne aktivnosti za vežbanje jezika. 
 
Ukoliko sa svojim detetom kod kuće ne komunicirate na nemačkom već na svom maternjem jeziku, za to postoje mnoge mogućnosti.

Brojne su situacije u kojima sa svojim detetom odnosno sa svojom decom kod kuće možete da govorite jezik zemlje vašeg porekla, umesto nemačkog jezika.

Značaj jezika porodice

U mnogim porodicama majka i otac govore isti jezik, a kod doseljenika taj jezik skoro nikada nije nemački. Da bi dete naučilo jezik svoje porodice, važno je da se on govori kod kuće. Na taj način dete će razviti emocionalnu povezanost sa izvornim jezikom i kulturom svojih roditelja.

Izvorni jezik roditelja, pa samim tim i dece, (takozvani prvi jezik ili jezik porodice) igra značajnu ulogu u prenošenju informacija, tradicija i vrednosti izvorne kulture. Doseljenici ne treba da prestanu da govore svoj izvorni jezik, naprotiv. On treba aktivno da se govori kod kuće, sa decom i među drugim članovima porodice. Posebno za decu je važno da dobro ovladaju prvim jezikom, jer je dobra jezička osnova u maternjem jeziku najvažnija predispozicija za postizanje visokog nivoa u drugim jezicima. U velikim gradovima često možete naći bilingvalna (dvojezična)  ili čak trilingvalna (trojezična) obdaništa.

Vor einer Weltkarte hängt ein Wandkalender auf Burmesisch mit deutschen Notizen. © Goethe-Institut

Jedna osoba – jedan jezik

U pojedinim porodicama majka i otac ne govore isti jezik. Mnogi roditelji se u tom slučaju opredeljuju za model „jedna osoba – jedan jezik“ koji podrazumeva da se svaki roditelj detetu obraća na svom maternjem jeziku. Jezik porodice, odnosno jezik na kome oba roditelja i dete međusobno komuniciraju, ponekad bude jedan od jezika roditelja (jezik majke ili jezik oca), a u nekim slučajevima i treći jezik kojim oba roditelja dobro vladaju.

Važni aspekti u višejezičnom vaspitanju

Kod višejezičnog vaspitanja pre svega je važno da roditelji imaju emocionalnu povezanost sa svojim jezikom. Najbolje je naravno kada majka ili otac sa detetom razgovaraju na svom maternjem odnosno prvom jeziku. Ako postoji jedan jedinstveni jezik porodice, onda kod kuće na njemu treba i komunicirati. Ako dete ne želi da govori neki od jezika, ne treba ga na to prisiljavati. To je obično faza koju ono posle nekog vremena prevaziđe. Roditelji bi trebalo da obrate pažnju da u svojoj jezičkoj produkciji odnosno u govoru ne mešaju izraze iz oba jezika. Roditelji sa pozitivnim stavom prema svom jeziku za decu predstavljaju odličnu motivaciju da nauče njihov jezik.

Podsticanje učenja prvog jezika (jednog ili dva) za decu je jednako važno kao i podsticanje učenja jezika okoline.

Postoje brojna savetovališta koja nude pomoć i podršku kada je u pitanju višejezično vaspitanje. Mnogi gradovi i opštine imaju kancelariju ili službu za interkulturni rad. Ovde rade ljudi koji će Vam dati korisne savete i uputiti Vas na razne jezičke i kulturne programe. Savetovališta postoje i u privatnim ustanovama. Osim toga, u skorije vreme otvoren je i veliki broj centara koji se bave temom višejezičnosti i kulturne raznolikosti. Kada u internet-pretraživač ukucate pojam „interkulturno savetovalište“ (nem. interkulturelle Beratungsstelle“) ili „višejezično savetovalište“ (nem. mehrsprachige Beratungsstelle), pojaviće se mnogi linkovi i informacije.

Podsticanje nemačkog jezika kod dece

Svaka pokrajina u Nemačkoj ima svoje  programe, metode i koncepte koji su osmišljeni da podstaknu učenje nemačkog jezika u obdaništima i osnovnim školama. Ukoliko dete još ne vlada dovoljno nemačkim jezikom, postoje posebni programi za podsticanje jezika kao što su na primer predkurs nemačkog (nem. Vorkurs Deutsch) ili posebna jezička odeljenja (nem. Deutsch-Förderklassen). Ako je detetu potrebna dodatna pomoć pri učenju nemačkog, za to postoje brojna savetovališta u kojima ćete dobiti korisne informacije i praktične savete.

Podsticanje izvornog odnosno maternjeg jezika

Kod deteta se usvajanje maternjeg odnosno prvog jezika može stimulisati kako kod kuće tako i u odgovarajućim ustanovama.  Kako bi Vaše dete što bolje ovladalo svojim izvornim jezikom, potrebno je da mu redovno čitate knjige, da zajedno pevate pesmice i igrate se na svom jeziku. Možete se pobrinuti i za to da Vaše dete redovno razgovora sa drugim članovima porodice putem skajpa ili telefona. Ako poznajete druge porodice sa Vašeg govornog i kulturnog područja, organizujte druženje prilikom kog će deca moći da se zajedno igraju i međusobno razgovaraju na svom izvornom jeziku.

Brojni konzulati i udruženja nude programe za decu školskog uzrasta namenjene za podsticanje jezika porodice. Cilj nastave je da deca ovladaju veštinom čitanja i pisanja svog prvog jezika, a programi sadrže i informacije o načinu života i tradicijama zemalja njihovog porekla. U pojedinim pokrajinama programi za podsticanje jezika porodice postoje i u redovnim školama. Ovaj tip nastave vodi se pod imenom „dodatna nastava na maternjem jeziku” (nem. muttersprachlicher Ergänzungsunterricht, skr. MUE).

Na internetu možete pronaći brojna udruženja i organizacije određenih govornih ili kulturnih grupa, među kojima možete naći dečije grupe za igranje, sportska udruženja ili grupe koje organizuju druženje određenim danima u nedelji. Na taj način i deca i roditelji imaju priliku da redovno koriste svoj jezik u realnoj situaciji. 
 

Video International Sign

Imate dodatnih pitanja? Napišite nam poruku preko kontaktnog formulara na našem sajtu, a mi ćemo Vaše pitanje anonimno proslediti savetnicama i savetnicima Migrantskog centra za mlade.

Idi na kontakt formu