Ein Wohnhaus mit vielen Wohnungen ist zu sehen. Vor dem Haus steht ein blühender Baum. © Goethe-Institut

ការរកទីលំនៅ

តើអ្នករកផ្ទះឬ? កាសែតជាច្រើនមានទំព័រផ្សាយដំណឹងអំពីផ្ទះជួល ដែលច្រើនមាននៅថ្ងៃសុក្រ ឬថ្ងៃសៅរ៍។ គេក៏អាចឃើញមានការផ្សាយដំណឹងអំពីផ្ទះជួលនៅតាមគេហទំព័ររបស់កាសែតដែរ។ នៅក្នុងអ៊ីនធើណេតក៏មានគេហទំព័រដោយឡែក ដែលផ្សាយរឿងអាជីវកម្មអចលនវត្ថុដែរ។ មន្ទីរលំនៅ (Wohnungsamt) របស់ក្រុងអ្នក ឬក៏របស់ឃុំអ្នកក៏ច្រើនផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់ការរកទីលំនៅដែរ។ នៅតំបន់ខ្លះគេងាយរកផ្ទះបាន។ តែនៅកន្លែងខ្លះទៀតគេលំបាករកផ្ទះណាស់។ នៅក្នុងករណីដូច្នេះគឺ អ្នកគួកជេអចលនវត្ថុ (Immobilienmakler) អាចជួយអ្នកនៅក្នុងការរកផ្ទះបាន។ បើគេរកផ្ទះបានអោយអ្នកគឺ អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់អោយគេ។ តាមធម្មតា កម្រៃជើងសារអ្នកគួកជេអចលនវត្ថុមានចំនួនស្មើនឹងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះពី២ ទៅ ៣ខែ។

Ein Schlüsselbrett mit vielen Schlüsseln hängt im Eingang einer Wohnung. © Goethe-Institut

ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ និងប្រាក់តម្កល់

នៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងអំពីផ្ទះជួលគេច្រើនប្រាប់ពីថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនោះហើយ។ ក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេប្រាប់តែអំពីថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសុទ្ធ(Kaltmiete)តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកនៅត្រូវបង់ចំណាយបន្ទាប់បន្សំ (Nebenkosten)បន្ថែមពីលើនេះទៀត។ ជាឧទាហរណ៍គឺ អ្នកនៅត្រូវបង់ថ្លៃទឹក ថ្លៃសម្អាតជណ្តីរ និងថ្លៃចាក់សំរាមទៀត។ ថ្លៃកំដៅផ្ទះ និងថ្លៃភ្លើងក៏គេអាចគិតបញ្ចូលជាចំណែកមួយរបស់ចំណាយបន្ទាប់បន្សំបានដែរ ប៉ុន្តែរឿងនេះវាខុសៗពីគ្នា។ អ្នកត្រូវសួរអ្នកជួលផ្ទះអោយអ្នក ដើម្បីអោយដឹងថា អ្វីជាចំណែករបស់ចំណាយបន្ទាប់បន្សំ ហើយអ្វី ដែលអ្នកត្រូវបង់ផ្សេងដោយឡែកទៀតនោះ។ 

ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសុទ្ធ បូកនឹងចំណាយបន្ទាប់បន្សំទៅជាថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសរុប (Warmmiete)។ អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសរុបទាំងអស់ជារៀងរាល់ខែទៅអោយអ្នកជួលផ្ទះអោយអ្នក។ 
តាមធម្មតាផ្ទះជួលពុំមានគ្រឿងសង្ហារឹមស្រាប់ទេ។ អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់មួយចំនួនសម្រាប់របស់របរ ដែលអ្នកជួលមុនបន្សល់ទុកនៅក្នុងផ្ទះនោះ ដូចជាទូទឹកកកជាដើម។ ប្រាក់នេះគេហៅថា ថ្លៃទទួលរបស់ផ្ទេរ (Ablöse)។ 

ក្នុងករណីជាច្រើនអ្នកជួលផ្ទះអោយទារអោយអ្នកជួលផ្ទះពីគេដាក់ប្រាក់តម្កល់ (Kaution)មួយចំនួន។ ប្រាក់នេះអាចមានចំនួនយ៉ាងច្រើនស្មើនឹងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសុទ្ធ ៣ខែ។ នៅពេលចាកចេញពីផ្ទះនោះទៅអ្នកជួលបានប្រាក់តម្កល់នេះវិញ។ បើគេចង់ដឹងថា តើថ្លៃឈ្នួលផ្ទះខ្ពស់ពេក ឬក៏យ៉ាងណានោះ គេអាចមើលសន្ទស្សន៍ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ (Mietspiegel) បាន។ នៅទីនោះគេអាចមើលឃើញថា តើថ្លៃឈ្នួលផ្ទះជាមធ្យមមានចំនួនប៉ុន្មានសម្រាប់ក្រុងនិមួយៗ។ បើរកមើលនៅក្នុងអ៊ីនធើណេត អ្នកត្រូវសរសេរដាក់ថា „Mietspiegel“ និងដាក់ឈ្មោះក្រុងអ្នកផង។ 

នៅដើមឆ្នាំគេពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេថា តើគេនឹងប្រើប្រាស់ទឹក ភ្លើង ឬឧស្ម័នអស់ប៉ុន្មាននោះ។ ដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវបង់ថ្លៃនេះជាបុរេប្រទានជារៀងរាល់ខែ។ នៅពេលចុងឆ្នាំគេបានទទួលប្រាក់បង់លើសមកវិញ ឬមួយក៏គេត្រូវបង់បន្ថែមទៀត។ 

Ein Stromzähler hängt im Keller einer Wohnung. © Goethe-Institut

កិច្ចសន្យាជួល

ពត៌មានទាំងអស់អំពីថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ និងប្រាក់តម្កល់មាននៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ នៅក្នុងនោះក៏មានការកំណត់ដែរថា តើអ្នកត្រូវជួសជុលផ្ទះអោយល្អឡើងវិញឬទេ។ ក្រៅពីនេះវាក៏មានពត៌មានអំពីថិរវេលាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែរ។ ក្នុងករណីជាច្រើនគឺ អ្នកត្រូវចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារផ្ទេរ (Übergabeprotokoll)នៅពេល ដែលអ្នកចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះនោះ។ នៅក្នុងពិធីសារផ្ទេរគេមានចុះសេចក្តីផ្សេងៗដូចជាថា តើនៅក្នុងផ្ទះនោះមានរបស់របរអ្វីខ្លះ។ ពេលនោះគឺអ្នក និងអ្នកជួលផ្ទះអោយនោះដឹងហើយថា អ្វីដែលត្រូវតែនៅជាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះនៅពេល ដែលអ្នកចាកចេញពីផ្ទះនោះទៅ។ អ្នកត្រូវអានកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ និងពិធីសារផ្ទេរអោយបានច្បាស់ មុននឹងចុះហត្ថលេខាលើនោះ។

បទបញ្ជាក្នុងផ្ទះ

អ្នកមិនចង់មានទំនាស់ជាមួយអ្នកជិតខាងទេឬ? បើសិនជាដូច្នេះគឺ អ្នកត្រូវគោរពបទបញ្ញត្តិមួយចំនួន។ តាមធម្មតាគេត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីម៉ោង ១០យប់ រហូតដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក។ នៅពេលម៉ោងនោះអ្នកមិនត្រូវធ្វើអ្វីអោយមានសម្លេងឮខ្លាំងពេកនោះទេ។ ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃ ដែលគេត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេញមួយថ្ងៃៗតែម្តង។

នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានធុងសំរាមផ្សេងៗសម្រាប់ក្រដាស និងកាតុង សម្រាប់កាកសំណល់ផ្លែឈើ និងបន្លែ និងសម្រាប់សំរាមដ៏ទៃទៀត។ កញ្ចក់ កំប៉ុង ឬគ្រឿងប្រដាប់ប្រើអគ្គិសនីគេត្រូវយកទៅដាក់នៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំ ឬក៏កុងតឺន័រពិសេស។ បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជាក្នុងផ្ទះ ដូចជារឿងថា តើអ្នកអាចចិញ្ចឹមឆ្កែ ឬឆ្មានៅក្នុងផ្ទះបានឬទេ? ឬក៏ថា តើអ្នកត្រូវសម្អាតច្រកក្នុងគេហដ្ឋាន និងផ្លូវដើរនៅមុខផ្ទះឬទេ?

Eine Person putzt ein Treppenhaus in einem Wohnhaus. © Goethe-Institut

 

Video International Sign

សំណួរគេចោទសួរជាញឹកញាប់

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form