Ansicht von vorne auf einen orangenen Rettungswagen mit der Aufschrift © Goethe-Institut

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่สำคัญ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน  แม้ว่าจะโทรติดต่อจากโทรศัพท์ระบบเติมเงินก็ตาม

สถานีตำรวจ: โทร 110
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานีตำรวจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือด่วนด้านการแพทย์ อาชญากรรมหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนที่ร้ายแรงได้

หากคุณใช้หมายเลขฉุกเฉินของสถานีตำรวจ กรุณาแจ้งชื่อของคุณและข้อมูลดังต่อไปนี้
- สถานที่เกิดเหตุ
- แจ้งเหตุที่เกิดขึ้น
- แจ้งจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุที่เกิดขึ้น
- แจ้งอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ
- กรุณารอฟังคำถามกลับ!

Nahaufnahme auf ein Polizeiauto von der Seite mit dem Schriftzug "Polizei" © Goethe-Institut

แจ้งเหตุไฟไหม้ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ โทร 112
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 112 สำหรับแจ้งเหตุด่วนที่เป็นภัยต่อชีวิต เช่น โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองหรืออุบัติเหตุร้ายแรงอื่นๆ หากเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการบาดเจ็บร้ายแรง ควรแจ้งขอความช่วยเหลือโดยเร็ว เพื่อ จะได้ช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน

Ansicht auf das geschlossene Tor eines Feuerwehrgebäudes, durch die Fenster ist ein Feuerwehrauto sichtbar. © Goethe-Institut

หมายเลขโทรศัพท์บริการทางการแพทย์ โทร 116117
ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถติดต่อได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คุณสามารถติดต่อคลินิกแพทย์โดยตรงได้ทันทีในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากส่วนใหญ่คลินิกแพทย์เหล่านี้จะส่งต่อคนไข้ให้กับโรงพยาบาลที่คลินิกอยู่ในเครือข่าย ซึ่งคลินิกข้างต้น เปิดให้บริการถึงเวลา 22 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณสามารถติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉิน 116117 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและใช้ได้ทั่วทั้งประเทศ โดยผู้ป่วยจะถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือหากคุณต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์ไปที่บ้าน ศูนย์กลางให้การช่วยเหลือก็พร้อมให้บริการ
 
บริการทันตแพทย์ฉุกเฉิน โทร 01805/986700
คุณสามารถสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของคลินิกทันตกรรมและหรือโทรหาคลีนิกทันตกรรมโดยตรงได้ที่นี่

Man sieht den oberen Teil eines grauen Gebäudes mit einem Schild, das ein rotes Kreuz auf weißem Grund zeigt. © Goethe-Institut
 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับเด็ก
เด็กๆจะได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ในกรณีฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง รวดเร็ว ในขั้นตอนแรกหลังจากเด็กพลัดตกจากที่สูง ควรทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย พูดปลอบให้เด็กสงบมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือหรือรักษาโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้ช่วยเหลือจะต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป จนติดต่อหมายเลขฉุกเฉินโดยไม่จำเป็น สิ่งที่ควรมีติดบ้าน ได้แก่ กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมผ้าพันและอุปกรณ์สำหรับพันผ้าหรืออุปกรณ์ปิดแผลสำหรับแผลเปิด
 
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  0800/1110333
สำหรับแจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน การดูและเว็บไซต์และการทารุณทางเพศ
 
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งปัญหาสำหรับพ่อแม่ 0800/1110550
บริการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก การดูแลเว็บไซต์ การทารุณทางเพศและปัญหาอื่นๆของพ่อแม่ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
 
หมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี 08000/116016
บริการให้คำปรึกษาเพื่อสตรีที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงหรือจากสภาวะแวดล้อมในสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องแจ้งชื่อ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับสตรีมีครรภ์ (ไม่ต้องแจ้งชื่อและรับกันความปลอดภัย) 0800/4040020
 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 0800/1110111
แจ้งปัญหาและเหตุวิกฤต ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาชีวิตคู่ การจลาจลในโรงเรียนหรือบริษัท การตกงาน การติดยา อาการเจ็บป่วย ความโดดเดี่ยว วิกฤตอัตลักษณ์และคำถามเกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจ

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 116116 สำหรับอายัดบัตรต่างๆ
เพื่ออายัดบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิต รวมถึงเอกสารระบุตัวตน (บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง) ในกรณีที่ถูกขโมยหรือสูญหาย