Leben mit Behinderung Foto (Ausschnitt): VGstockstudio/ Shutterstock.com
Од 2009 година,во Германија  е во сила Конвенцијата за правата на инвалидите на ОН. Законот вели дека лицата со попреченост мора да имаат еднакво учество во општеството.

Во Германија, на пример, се прават напори за да им се овозможи на корисниците на инвалидски колички да можат да влегуваат во сите јавни згради или дури да влезат во автобуси и трамваи без никакви проблеми. Често постојат рампи.

Слепите луѓе можат да се препознаат според нивниот знак. Тоа се три црни точки на жолта позадина. Тие често носат алка за слепи на својата рака и имаат стап или дури и водич куче со нив. Многу семафори прават одреден звук. Тогаш слепите знаат кога можат да ја преминат улицата. Во многу јавни установи има писмо за слепи лица.

Ако не се почитуваат правата, тоа во некои случаи може да биде дискриминација. Погледнете го делот за ова на нашиот веб-портал.

Man sieht eine Hebevorrichtung mit einem blau-weißen Aufkleber, der ein Symbol mit einem Rollstuhlfahrer zeigt. © Goethe-Institut

Video International Sign