Univerzalni dizajn za vježbanje

Ispitni centri Goethe-Instituta se trude da ispune individualne potrebe ispitnih kandidata sa invaliditetom i to shodno njihovim posebnim potrebama. Pri tome posebne potrebe mogu proizilaziti iz oštećenja sluha, vida ili motorike.

U svrhu vježbanja ovdje se za svaki ispitni nivo nalaze certificirani setovi vježbi u univerzalnom dizajnu. Ti setovi vježbi su interaktivni, što znači da je moguće odmah pristupiti i evaulaciji vježbi. Osim toga ova priprema za ispit može se koristiti na svakom mobilnom telefonu sa pristupom internetu.