Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Želite ...

  • da se pripremite za studij u Njemačkoj
  • da prilikom prijave za posao dokažete napredno znanje njemačkog jezika
  • da se pripremite za djelatnost u oblasti medicine u Njemačkoj
  • da dokažete svoj uspjeh na u učenju na nivou B2 uz međunardodno priznat certifikat

Goethe-Zertifikat B2 e ispit iz njemačkog jezika za mlade i odrasle. Potvrđuje napredno poznavanje njemačkog jezika i odgovara četvrtom stepenu (B2) na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

Polaganjem ovog ispita pokazujete da ...

  • možete razumjeti najvažniji sadržaj kompleksnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama i da razumijete i stručne rasprave iz svoje stručne oblasti.
  • se možete spontano i tečno sporazumjeti sa osobama čiji je maternji jezik njemački, tako da je moguće voditi normalan razgovor bez većih napora s obje strane.
  • se možete izražavati jasno i detaljno o širokom tematskom spektru, objasniti stav o nekom aktualnom pitanju i navesti prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

Važna napomena

Polaganje ispita možete prijaviti putem online formulara. Prijave su otvorene do isteka roka za prijavu ili dok ne budu popunjeni kapaciteti određenog termina. Nakon toga prijave više nisu moguče.
Obratite pažnju na slijedeće: Možete se prijaviti na maksimalno DVA termina. Prijave na više termina neće biti uzete u obzir. 

Deaktivirali ste JavaScript u postvakama Vašeg internetskog preglednika. Aktivirajte JavaSkript kako biste ponovo mogli vidjeti kurseve.

*) Prikazana povoljnija cijena važi ako ste već pohađali neki kurs njemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije više od prije šest mjeseci. Šest mjeseci se pri tome odnosi na vrijeme između završetka kursa jezika i termina ispita. U ovom slučaju iznos se automatski mijenja pri prijavi. Ukoliko se to ne desi, molimo Vas javite se u Odjel za jezik.

Priprema

Materijali za vježbu

Ovdje možete pronaći modele ispita i setove vježbi za vježbanje online – interaktivno i u univerzalnom dizajnu.

Više informacija

Uslovi, sadržaj ispita i ostale informacije o ispitu Goethe-Zertifikat B2 možete naći ovdje:

Goethe-Zertifikat B2 digital

Goethe-Institut Sarajevo nudi ispit Goethe-Zertifikat B2 i u digitalnom formatu.