OBAVIJEST


Ako imate pitanja o kursevima ili ispitima, rado ćemo vam dati savjet. Možete nas kontaktirati putem e-maila.

Za opšta pitanja: info-sarajevo@goethe.de;
za pitanja o ispitima: ispiti-sarajevo@goethe.de;
za pitanja o kursevima: kursevi-sarajevo@goethe.de

Možete nas kontaktirati telefonom od ponedjeljka do petka od 9 do 12 sati.

Getvico24

Join us from October 20 to 21, 2020 for the first edition of the GETVICO 24 – the virtual German teacher conference. 24 hours dedicated to teaching German around the world: Participate from anywhere and anytime. 

Savjetovanje i usluge

Ured za saradnju u obrazovanju pruža nastavnicima, školama i obrazovnim institucijama podršku u odvijanju nastave njemačkog kao stranog jezika.  

Stručno usavršavanje

Goethe-Institut godišnje nudi više od 1.000 stručnih seminara za nastavnike njemačkog jezika u cijelom svijetu, također i putem interneta.

Koncepti i materijali

Nudimo Vam materijale za podučavanje i učenje, te zanimljive ideje za Vašu nastavu. Informirajte se o aktuelnim temama iz oblasti metodike i didaktike njemačkog kao stranog i drugog jezika.

Takmičenja i manifestacije

Predstavljamo Vam odabrana takmičenja i manifestacije Goethe-Instituta.