Savjetovanje i usluge

Ured za saradnju u obrazovanju pruža nastavnicima, školama i obrazovnim institucijama podršku u odvijanju nastave njemačkog kao stranog jezika.  

Stručno usavršavanje

Goethe-Institut godišnje nudi više od 1.000 stručnih seminara za nastavnike njemačkog jezika u cijelom svijetu, također i putem interneta.

Koncepti i materijali

Nudimo Vam materijale za podučavanje i učenje, te zanimljive ideje za Vašu nastavu. Informirajte se o aktuelnim temama iz oblasti metodike i didaktike njemačkog kao stranog i drugog jezika.

Takmičenja i manifestacije

Predstavljamo Vam odabrana takmičenja i manifestacije Goethe-Instituta.