Projekti

AKADEMIJA ZA KULTURNI MENADŽMENT

Razvijanje kapaciteta u oblasti kulture pomoću stručnog usavršavanja, međusobne razmjene i novih partnerstava.

Kulturno naslijeđe

Njemačko-franscuski projekt pozvao je škole, da izaberu neki kulturno-historijski spomenik iz njihove neposredne okoline, te da razviju strategiju, da taj zaboravljeni/ nepoznati spomenik oboje umjetničkim izrazom.

Mi, izbjeglice

Ukoliko ste i sami bili izbjeglica u Njemačkoj i/ili Austriji i voljni ste sa drugima podijeliti vaša iskustva ohrabrujemo Vas da se prijavite na narednu fokus grupu