Projekti

AKADEMIJA ZA KULTURNI MENADŽMENT

Razvijanje kapaciteta u oblasti kulture pomoću stručnog usavršavanja, međusobne razmjene i novih partnerstava.