Projekti

Goethe on Demand © Filmgalerie 451

Goethe on Demand

Goethe-Institut je u saradnji sa Filmskom galerijom 451 pokrenuo platformu za Online-Streaming filmova.

Goethe On Demand sadrži koleciju filmova koja će biti besplatno na raspolaganju do 30. juna 2020. godine na platformi Vimeo.