Savjetovanje i informacije

Goethe-Institut Termini i prijava Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

U našem Uredu za kurseve njemačkog jezika ćemo Vam pomoći dalje, kada želite da upišete kurs u Sarajevu ili u Njemačkoj ili kada želite da polažete jedan od naših ispita.

Radno vrijeme Ureda za kurseve njemačkog jezika

Ponedjeljak - Četvrtak: 09:00 h - 12:00 h, 13:00 h - 16:00 h

Ponedjeljak - Četvrtak: 09:00 h - 12:00 h, 13:00 h - 16:00 h
Pod linkom ispod možete pogledati rezultate ispita.

Rezultati su vidljivi najkasnije jednu sedmicu nakon objavljivanja.
Zbog zaštite podataka ne unosite Vaše ime, nego svoju šifru i datum rođenja.

Termini i rezultati ispita Goethe-Instituta Sarajevo
Opći uslovi poslovanja – Ispiti Goethe-Instituta BiH
 1. Za ispite i njihovo sprovođenje važe odredbe Goethe-Instituta.
 2. Općenito
  2.1. Ispiti A1, A2, B2 i C1 moraju se polagati kao cjelina. Za ispite B1 i C2 postoji mogućnost da se moduli polažu i pojedinačno. Svi kandidati su dužni prije pismenog i usmenog ispita pokazati legitimaciju!
  2.2. Kandidat ima pravo odstupiti od ispita. U tom slučaju kao i u slučaju isključenja sa ispita, troškovi ispita mu neće biti vraćeni.
  2.3. Odustajanje od ispita i povrat novca moguć je samo sedam dana prije održavanja ispita. U tom slučaju zadržava se taksa na ime administrativne obrade u iznosu od 10%.
  2.4. Ukoliko se kandidat ne pojavi na pismenom ili usmenom ispitu za A1, A2, B2 i C1, automatski nije položio ispit. Ukoliko zakasni na održavanje ispita, ne može prisustvovati ispitu. U oba slučaja troškovi ispita neće biti vraćeni. Rezultat neće biti javno objavljen.
  2.5. Za polaznike sa posebnim potrebama (osobe sa invaliditetom) postoji mogućnost da ispit na zahtjev bude sproveden u posebnim okolnostima. Molimo Vas da se o ovome informišete u ispitnom centru Goethe-Instituta BiH prije polaganja ispita.
  2.6. Prilikom gubitka certifikata izdaje se zamjenska potvrda na Goethe-Institutu BiH. Izdavanje potvrde se plaća.
  2.7. Lični podaci kandidata bez njihove saglasnosti neće biti proslijeđeni trećem licu.
 3. Prijava
  3.1. Prijava se obavlja lično, putem e-maila ili fax-a. Goethe-Institut BiH ne preuzima odgovornost za netačno popunjene prijavne formulare. Na ispite za odrasle mogu se prijaviti svi koji imaju više od 16 godina. Za kandidate mlađe od 16 godina se preporučuju ispiti za mlade.
  3.2. Kandidat je tek onda prijavljen, kada je izmirio troškove ispita.
  3.3. Pravo učešća na ispitima imaju oni kandidati, koji su se pravovremeno i ispravno prijavili. Prijave koje nisu obavljene na vrijeme se ne uzimaju u razmatranje.
  3.4. Svi kandidati koji prisustvuju modularnom ispitu (B1,C2) automatski dobijaju objedinjen certifikat, kada za vrijeme jednog ispitnog termina polože sve 4 modula. Kada kandidat za vrijeme ispitnog termina ne položi sve 4 modula, dobija certifikat za svaki položeni modul.
 4. Rezultati i certifikati
  4.1. 15 dana nakon održavanja ispita, kandidati mogu na stranici Goethe-Instituta BiH saznati rezultate ispita koji će biti pod šifrom objavljeni.
  4.2. Kandidati koji su položili ispit mogu svoj certifikat preuzeti u odjelu za kurseve ili im se isti može poslati na adresu. U tom slučaju kandidat sam snosi troškove brze pošte.
Plaćanje ISKLJUČIVO žiralno

Podaci banke:
Goethe-Institut Bosne i Hercegovine
Banka: SBERBANK d.d.
Broj računa: 1401011080002010

Uplate iz inostranstva:
BNF NAME: GOETHE-INSTITUTE INTER NATIONS SARAJEVO
BNF ACCOUNT: 1401011210000731
WITH BANK: SBERBANK BH DD
SWIFTADDRESS: SABRBA22
IBAN CODE: BA39 1401011210000731