Ispiti iz njemačkog jezika

A1

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat A1

Polaganjem ovog ispita pokazujete da možete razumjeti i primijeniti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice koje su usmjerene na zadovoljavanje konkretnih potreba. Možete predstaviti sebe i druge, te postaviti pitanja drugim ljudima o njima – npr. gdje stanuju, kakve ljude poznaju ili kakve stvari imaju – i možete odgovoriti na pitanja ove vrste. U stanju ste sporazumjeti se na jednostavan način, ako sagovornice ili sagovornici govore polako i jasno i ako su spremni da pomognu.

A2

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat A2

Polaganjem ovog ispita pokazujete da možete razumjeti rečenice i izraze koji se često upotrebljavaju, koji su povezani sa oblastima neposrednog značenja (npr. informacije o osobi i porodici, kupovini, poslu, bližoj okolini). Možete se sporazumjeti u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajnim stvarima. U stanju ste da uz pomoć jednostavnih sredstava opišete sopstveno porijeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari u vezi s neposrednim potrebama.

B1

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat B1

Polaganjem ovog ispita pokazujete da možete razumjeti glavne tačke kada se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima u poslu, iz škole, slobodnih aktivnosti itd. Možete savladati većinu situacija sa kojima se susrećete na putovanjima u zemljama njemačkog govornog područja. Možete se jednostavno i povezano izjasniti o poznatim i ličnim sferama interesovanja. Možete prepričati iskustva i događaje, opisati snove, nade i ciljeve i ukratko obrazložiti ili objasniti planove i stajališta.

B2

Odrasli

Goethe-Zertifikat B2

Polaganjem ovog ispita pokazujete da možete razumjeti najvažniji sadržaj kompleksnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razumijete i stručne rasprave iz svoje stručne oblasti. Možete se spontano i tečno sporazumjeti sa osobama čiji je maternji jezik njemački, tako da je moguće voditi normalan razgovor bez većih napora sa obje strane. Možete se izražavati jasno i detaljno o širokom tematskom spektru, objasniti stav o nekom aktualnom pitanju i navesti prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

C1

Odrasli

Goethe-Zertifikat C1

Polaganjem ovog ispita pokazujete da možete razumjeti širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova i također razumjeti i implicitna značenja. Možete se izražavati spontano i tečno, bez da Vam često očigledno nedostaje riječi. Možete djelotvorno i fleksibilno primjenjivati jezik u društvenom i poslovnom životu ili u kontekstu školovanja i studija. Možete se izjašnjavati jasno, strukturirano i opširno o kompleksnim pitanjima i pri tome primjereno primijenjivati različita sredstva radi povezivanja teksta.

C2

Odrasli

Goethe-Zertifikat C2

Polaganjem ovog ispita pokazujete da možete razumjeti gotovo sve što pročitate ili čujete bez napora. Možete sažeti informacije iz različitih pismenih i usmenih izvora i pri tom dati obrazloženja i objašnjenja u obliku povezanog prikaza. Možete se izražavati spontano, veoma tečno i tačno i također pojasniti finije nijanse značenja i kod kompleksnijih pitanja.

TestDaF

Za studij

TestDaf

TestDaF je ispit o poznavanju njemačkog jezika na naprednom nivou. Na šestostepenoj skali jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike obuhvata nivoe od B2 do C1 i priznaju ga svi univerziteti u Njemačkoj kao dokaz o poznavanju njemačkog jezika koji je potreban za upis na studij. Stručno znanje nije neophodno.

GOETHE-TEST PRO

FOR PROFESSIONALS

GOETHE-TEST PRO

The Goethe-Test PRO: German for Professionals exam is suitable for anyone looking for a job on the international labour market. The Goethe-Test PRO tests candidates’ job-related language skills in 60 to 90 minutes.