Inicijativa „Škole: partneri budućnosti”

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti” © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti” © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti” © PASCH-net
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti” © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti” © Keller
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti” © PASCH-net
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti” © Jens Sauerbrey

Inicijativa „Škole: partneri budućnosti” (PASCH) predstavlja mrežu kojom se spaja više od 2000 PASCH-škola na cijelom svijetu koje imaju posebnu povezanost sa Njemačkom. Goethe-Institut podržava oko 600 PASCH-škola u lokalnim obrazovnim sistemima u preko 100 zemalja.

Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke pokrenulo je u februaru 2008. godine incijativu „Škole: partneri budućnosti” (PASCH). Inicijativu koordinira Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke, a provodi se zajedno sa Centralnim uredom za školstvo u inostranstvu (ZfA), Goethe-Institutom, Njemačkom službom za akademsku razmjenu (DAAD) i Službom za pedagošku razmjenu Konferencije ministara kulture (PAD).
 

Osnovne ideje i ciljevi

Četiri osnovne ideje određuju pravac djelovanja inicijative:
 • osigurati prespektive obrazovanjem,
 • širenje vidika uz pomoć višejezičnosti,
 • pristup jeziku i obrazovanju, te
 • zajedničko rješavanje problema u budućnosti kao međunarodna zajednica učenja.

Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke pokrenulo je u februaru 2008. godine incijativu „Škole: partneri budućnosti” (PASCH). Inicijativa je namijenjena za jačanje i izgradnju mreže kojom se spaja više od 2000 PASCH-škola na cijelom svijetu koje imaju posebnu povezanost sa Njemačkom. Goethe-Institut podržava oko 600 PASCH-škola u lokalnim obrazovnim sistemima u preko 100 zemalja.

Inicijativu koordinira Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke, a provodi se zajedno sa Centralnim uredom za školstvo u inostranstvu (ZfA), Goethe-Institutom, Njemačkom službom za akademsku razmjenu (DAAD) i Službom za pedagošku razmjenu Konferencije ministara kulture (PAD).

Pojačava se i proširuje mreža njemačkih škola u inostranstvu i škola u kojima je moguće polaganje ispita za Njemačku jezičku diplomu (Deutsches Sprachdiplom, DSD). Osim toga, unapređuje se saradnja između škola, da bi se u lokalnim obrazovnim sistemima još više učvrstilo učenje njemačkog kao stranog jezika. Pored navedenog, nude se stipendije za studij u Njemačkoj, kao i mogućnosti razmjene učenika i sklapanja školskih partnerstava.

Ciljevi inicijative „Škole: partneri budućnosti“ (PASCH)

Ovom inicijativom kod mladih ljudi želi se pobuditi trajan interes i oduševljenje za modernu Njemačku, njeno društvo i njemački jezik. Stvara se mreža partnerskih škola SR Njemačke širom svijeta; škole putem zajedničkih aktivnosti i razmjene postaju međunarodna zajednica učenja. 

PASCH atraktivnim obrazovnim ponudama doprinosi održivom sticanju kvalifikacija kako kod učenica i učenika, tako i kod nastavnog osoblja i time doprinosi širenju kompetencija mladih ljudi koje su potrebne za studiranje u Njemačkoj i u kasnijem profesionalnom životu. Osim toga, ciljevi su i izgradnja živih i dugoročnih veza sa Njemačkom i poticanje škola, njihovog nastavnog kadra i učenica i učenika na otvorenu međusobnu razmjenu mišljenja i ideja i na saradnju. Ova inicijativa je uz to umrežena sa drugim inicijativama koje se provode u sklopu njemačke vanjske politike iz oblasti kulture i obrazovanja, primjerice sa Volonterskom službom „Kulturweit“.

Zadaci i aktivnosti Goethe-Instituta

Goethe-Institut podržava više od 550 PASCH-škola i pruža im podršku u uvođenju Njemačkog jezika kao predmeta u školama ili njegovom proširenju. Nudi metodičko-didaktička stručna usavršavanja i jezičke kurseve nastavnom osoblju i oprema škole modernim i multimedijalnim materijalima za podučavanje, učenje, kao i materijalima za bavljenje njemačkom kulturom, geografijom i historijom. Osim toga je  Goethe-Institut u okviru ove inicijative izaslao stručnjake za nastavni proces širom svijeta kako bi pružali podršku partnerskim školama. Kursevi za mlade u Njemačkoj za učenice i učenike škola koje učestvuju u inicijativi poboljšavaju njihovo jezičko znanje, učvršćuju njihove interkulturalne kompetencije i na živ način im dočaravaju njemačku historiju, geografiju i kulturu.
PASCH-net, kao mjesto sastajanja međunarodne PASCH zajednice, povezuje oko 2.000 škola, te 600.000 učenica i učenika PASCH škola širom svijeta.

Informacije o PASCH inicijativi

Internet stranica nudi informacije o institucijama i aktivistima iz cijelog svijeta kao sudionicima ove inicijative. Interaktivna mapa svijeta omogućava pregled čitave mreže spomenutih škola. Uključene škole mogu se predstaviti kroz kratke portrete, dok angažirani učesnici prezentiraju svoje projekte, nudeći pritom korisne praktične savjete. PASCH-net također daje i informacije o međunarodnim omladinskim kursevima koji se održavaju u Njemačkoj u okviru PASCH projekta, te o unapređenju i stipendiranju školskih partnerskih inicijativa.

Informacije o PASCH inicijativi (na više jezika)
Mapa svijeta
Portreti škola
Projekti širom svijeta
PASCH omladinski kursevi
Školske partnerske inicijative

Nastavni materijali i interaktivna ponuda

Nastavnici i učenici na internet stranici PASCH-net mogu pronaći i preuzeti dostupne video klipove, tekstove i audio zapise koji se bave aktualnim temama i idejama korisnim u nastavi njemačkog kao stranog jezika, te radne listove za njihovu praktičnu primjenu. Nastavni materijali, namijenjeni učenicima tinejdžerskog uzrasta, mogu se filtrirati prema pojedinim temama, jezičkom nivou, formatu i pripremnim materijalima za ciljani ispit. Interaktivna ponuda, kao i mogućnost uključivanja komentara kod svih ponuđenih nastavnih materijala, pozivaju na sudjelovanje. Učenice i učenici PASCH škola mogu se natjecati na konkursima raspisanim širom svijeta uz primamljive nagrade. Opcijom Take-over nastavnici i učenici preuzimaju PASCH-net-Instagram kanal, te objavljuju vlastite sadržaje.

Nastavni materijali
Takmičenja
PASCH-net na Instagramu

Školske online novine PASCH-Global

PASCH-Global je mjesto na kojem mladi iz cijelog svijeta pišu blogove na njemačkom jeziku. Pomoću tekstova, fotografija, te video i audio zapisa omogućavaju nam uvid u svoj svakodnevni život i predočavaju vlastito viđenje Njemačke. Školske online novine također nude mogućnost sudjelovanja.

Informacije o online novinama PASCH-Global i načinu sudjelovanja

PASCH platforma za učenje

PASCH platforma za učenje, bazirana na programu Moodle, nastavnicima njemačkog jezika nudi mogućnost kreiranja virtualnih učionica i/ili sudjelovanja u online seminarima uz podršku tutora. U okviru online seminara „Moodle-Tools für den Unterricht“ („Moodle kao alat u nastavi“) saznat će na koji način mogu primijeniti ovu platformu u školskoj nastavi ili u cilju vlastitog usavršavanja.

Informacije o PASCH platformi za učenje
Online seminar „Moodle kao alat u nastavi“

Informacije o studiranju u Njemačkoj i informacije za bivče učenike PASCH škola

Budućim apsolventicama i apsolventima PASCH škola nude se opće informacije i zanimljivi linkovi, kao npr. onaj sa podacima o platformi za bivše učenike PASCH škola (PASCH-Alumni). Tu će se upoznati sa ponudom raznih stipendija i programa u okviru PASCH inicijative. Bivše učenice i učenici PASCH škola koji trenutno studiraju u Njemačkoj pričaju o vlastitim iskustvima.

Informacije o studiranju u Njemačkoj
Platforma za bivše učenike PASCH škola

Registracija i pristup internet stranici PASCH-net

Većina sadržaja na internet stranici u potpunosti je dostupna. Samo oni koji žele koristiti ponude kao što su: funkcija komentara, takmičenja i Communitys ili aktivno sudjelovati na platformi za učenje, moraju se najprije registrirati i potom prijaviti sa e-mail adresom i lozinkom. Registrirani nastavnici PASCH škola mogu generirati pristupne šifre za kolegice i kolege, kao i za učenice i učenike svojih škola.

Pitanja i odgovori o PASCH inicijativi i upute za registraciju

Newsletter i društvene mreže

Registrirane korisnice i korisnici mogu se prijaviti za dobijanje mjesečnog PASCH Newslettera i/ili Newslettera za učenike prijavom na link „Mein PASCH“ („Moj PASCH“). Oni koji prate PASCH-net putem Facebooka, Twittera i/ili Instagrama, dodatno će biti redovno informirani o PASCH-net ponudama.

Moj PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 
 
Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ (PASCH) predstavlja mrežu koja obuhvata više od 2000 škola širom svijeta. Goethe-Institut podržava oko 600 PASCH-škola u lokalnim obrazovnim sistemima u preko 100 zemalja. U okviru ove  inicijative, te škole su ili uvele nastavu Njemačkog jezika ili su je proširili. U ovim školama pretežno se nudi Njemački jezik kao drugi strani jezik.

U PASCH-mrežu pored toga spadaju oko 140 njemačke škole u inostranstvu koje podržava Centralni ured za školstvo u inostranstvu (ZfA), 27 Deutsch-Profil-škole i oko 1.100 lokalnih škola koje nude polaganje ispita za dobijanje Njemačke jezičke diplome (Deutsches Sprachdiplom, DSD) Konferencije ministara kulture.

Skice škola

Goethe zanimanja