Zadaci i ciljevi

Jezik. Kultura. Njemačka. Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Kao globalno aktivan kulturni institut Savezne Republike Njemačke, posvećeni smo razumijevanju između Njemačke, Evrope i svijeta. Okvirni sporazum sa Ministarstvom vanjskih poslova čini osnovu za to. Pružamo informacije širom svijeta o kulturnoj i društvenoj raznolikosti Njemačke i Evrope. 158 Goethe-Instituta u 98 zemalja, zajedno sa brojnim partnerskim institucijama, čine našu globalnu mrežu. Ministarstvo vanjskih poslova institucionalno podržava naš rad. Kao registrovano udruženje, djelujemo na vlastitu odgovornost, nismo vezani za političke stranke i pravno smo nezavisni. Oko trećine budžeta sami ostvarujemo prihodima od kurseva jezika i ispita, a podržavaju nas i Evropska unija, druga savezna ministarstva, fondacije i kompanije u Njemačkoj i inostranstvu.

Doprinosimo usidrenju njemačkog jezika u obrazovnim sistemima zemalja domaćina. Podržavamo više od 100.000 škola širom svijeta u izvođenju visokokvalitetnih časova njemačkog jezika i promovišemo dalju obuku i kvalifikaciju nastavnika njemačkog. Osim toga, nudimo kurseve jezika u rasponu od osnovnih kurseva njemačkog do kurseva jezika za pripremu za posao i seminara o društvenoj i kulturnoj svijesti. Online kursevi i programi za samostalno učenje dio su naše ponude. Svake godine više od pola miliona ljudi širom svijeta polaže ispit iz njemačkog jezika u Goethe-Institutu ili kod naših partnera. Sa širokom ponudom za učenje i informacijama, podržavamo studente i stručnjake iz inostranstva, na njihovom putu za Njemačku.

Vjerujemo u potencijal međunarodne kulturne razmjene. Naših oko 20.000 kulturnih događaja godišnje kreiramo u partnerstvu sa vladinim i nevladinim institucijama i inicijativama civilnog društva u našim zemljama domaćinima. Kvalificiramo, savjetujemo i povezujemo kreativne ljude i podržavamo razvoj održivih struktura u kulturnoj i kreativnoj industriji, na primjer kroz usavršavanja za kulturne poduzetnike ili internacionalizaciju kreativnih kompanija. Sa našim rezidencijalnim programima, saradnjama i koprodukcijama promovišemo globalno umrežavanje saradnika u kulturi. Akterima civilnog društva nudimo sigurno okruženje i slobodu da omoguće otvorenu razmjenu mišljenja. Čak i u teškim vremenima ne dozvoljavamo da se naruši demokratski dijalog. Naš rad se zasniva na vrijednostima demokratskog, liberalnog i ustavnog društvenog poretka.

Uz našu ponudu digitalnih informacija i učenja na više od 60 jezika i mrežu sa 95 biblioteka, nudimo mjesta za učenje, susrete i učešće. Koristimo inovativne tehnologije, koristimo mogućnosti digitalizacije i podjednako razmišljamo o njihovom djelovanju na ljude i društvo. Pomoću različitih formata omogućujemo susrete širom svijeta kao što su informativna putovanja za multiplikatore, profesionalna razmjena između stručnjaka, programi razmjene mladih i međunarodni festivali.

Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina

GI Sarajevo Bentbasa © Goethe-Institut Sarajevo Goethe-Institut je u novembru 2000. godine otvorio svoj osnivački ured u Sarajevu. 2004. uselio se u svoju prvu zgradu na adresi Bentbaša 1a, gdje je, pored kancelarija, imao medijski i informativni centar, konferencijsku salu i multifunkcionalnu salu za manifestacije.

U međuvremenu Goethe-Institut u Sarajevu ponovo se preselio i nalazi se na adresi Džidžikovac 5. Centar za kurseve se i dalje nalazi u ulici Maršala Tita 28.

U novim prostorijama - u ulici Džidžikovac 5, možete pronaći raznoliku ponudu od kulturnih dešavanja, kurseva jezika, ispita njemačkog kao stranog jezika do usavršavanja za nastavnike njemačkog jezika. Nova biblioteka sa tematskim knjigama, kao i knjigama koje pružaju sliku današnje Njemačke, te online biblioteka, također su dostupni svima koji su zainteresirani za njemačku kulturu.