Zadaci i ciljevi

Jezik. Kultura. Njemačka. Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Jezik. Kultura. Njemačka.

Goethe-Institut e.V. je kulturna ustanova Savezne Republike Njemačke koja djeluje širom svijeta.

Promoviramo poznavanje njemačkog jezika u inostranstvu i njegujemo međunarodnu saradnju u oblasti kulture. Nastojimo prenijeti sveobuhvatnu sliku Njemačke pružanjem informacija o kulturnom, društvenom i političkom životu u našoj zemlji. Naši programi iz oblasti kulture i obrazovanja  unapređuju interkulturalni dijalog i omogućavaju učešće u kulturnom životu. Osnažuju izgradnju struktura civilnog društva i pospješuju mobilnost širom svijeta.

Mrežom Goethe-Instituta, Goethe-Centara, kulturnih društava, čitaonica, kao i ispitnih centara i centara za učenje jezika, već preko šezdeset godina za mnoge osobe predstavljamo prvi kontakt sa Njemačkom. Dugogodišnja partnerska saradnja sa vodećim institucijama i ličnostima u preko 90 zemalja svijeta stvara održivo povjerenje u našu zemlju. Mi predstavljamo partnera za sve osobe koje se aktivno bave Njemačkom i njenom kulturom i djelujemo samoodgovorno i nezavisno u političkom smislu.

Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina

Aufgaben und Ziele Foto: Goethe-Institut Sarajevo
Goethe-Institut je novembra 2000. godine otvorio svoj osnivački ured u Sarajevu. Od 1. aprila 2004. godine je smješten u novoj zgradi u ulici Bentbaša 1a gdje osim uredskim prostorijama rapspolaže sa medijatekom i infotekom, konferencijskom salom kao i multifunkcionalnom salom za manifestacije.

Goethe-Institut nudi kulturne manifestacije u saradnji sa lokalnim partnerima, kurseve njemačkog jezika i ispite za njemački kao strani jezik, permanentno obrazovanje za nastavnike njemačkog jezika, računarska radna mjesta za istraživanja na internetu, referentnu biblioteku kao i savjetovanje i posredovanje prilikom traganja za kulturnim i naučnim partnerima u Njemačkoj. Goethe-Institut Sarajevo osim toga sudjeluje u projektima, koji stoje u službi međureligijskog sporazumijevanja u BiH.

Naše prisustvo u Bosni i Hercegovini ima za cilj
 • unapređenje kulturne saradnje sa Njemačkom,
 • jačanje pozicije njemačkog jezika u bosansko-hercegovačkom obrazovnom sistemu,
 • posredovanje informacija o svim naučnim oblastima u Njemačkoj,
 • jačanje građanskih i društvenih struktura,
 • sveobuhvatnu ponudu kurseva i ispita njemačkog jezika kao stranog jezika.
Naši partneri su
 • stručnjaci, nosioci odluka i autoriteti na poljima kulture, obrazovanja i nauke, medija, politike i privrede,
 • nastavnice i nastavnici njemačkog jezika, studenti germanistike i učenici njemačkog jezika kao stranog jezika,
 • javnost zaintersirana za kulturu.
Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini radi na bazi partnerske saradnje. Za pojedine projekte kao i za dugotrajnu saradnju se povezujemo se sa akterima kulturnog života (institucijama, organizacijama, tvrtkama, osobama) u i iz Bosne i Hercegovine, Njemačke i drugih država. Često u jednom projektu učestvuje više partnera.

Poseban značaj pridajemo zajednočkom razvoju ideja i dijaloga od samog početka. Najbolje rezultate postižu manifestacije i projekti kad je sve od početne ideje preko diskusija raznoraznih formata i kondicija događaja, izbora umjetnika, ensembla i referenata do financiranja, razvoja i organizacije zajedno planirano i sa partnerskom podjelom rada izvedeno. Zato molimo sve koji su zainteresovane za saradnju za ranu komunikaciju tako da se mogu uzeti u obzir obostrani interesi, sadržajni prilozi i isto tako interni razvoji. Financiski doprinosi za projekte koji su planirani bez našeg učestovanja, nisu mogući.

Teme koje su interesantne za naše projekte:
 • Aktualne kulturne scene i aktualitet kulturnog naslijeđa u i iz Njemačke;
 • Njemačka, Bosna i Hercegovina i Evropa – društvo, znanje, historija, različitost i perspektive susjedstva;
 • Njemački kao strani jezik u višejezičnoj Evropi
 • Kulturna razmjena u jugositočnoj Evropi
Kriteriji koji nas vode:
 • Goethe-Institut nije komercijalni organizator ili sponzor (obratno je: mi tražimo sponzore!). Želimo omogućiti projekte, koji bez nas ne bi mogli biti održani;
 • Svaki partner, tako i Goethe-Institut treba prema javnosti, gostima i publici sačuvati svoj identitet i biti sposoban da komunicira očito i u primjerenoj formi (od loga do zajedničkih tiskovnih poslova);
 • Naša lokacija u Bosni i Hercegovini je u Sarajevu. Suradnju sa partnerima tražimo u čitavoj Bosni i Hercegovini, ne samo u velikim gradovima;
 • U središtu su ne samo teme, informacije i sadržaji, nego isto tako živi i trajni kontakti. Mi upoznajemo ljude i dajemo svoj doprinos u formiranju međunarodnih mreža.
Tražite li suradnju s nama? Imate li ideju ili projekat, koji bi nas mogao povezati? Onda se radujemo vašim poticajima i kontaktu.

 

KUĆNI RED
GOETHE-INSTITUT BOSNA & HERCEGOVINA
Stanje 15.05.2018. godine

Dobrodošli na Goethe-Institut.
Drago nam je što ste ovdje!

Željeli bismo da se osjećate ugodno i sigurno –
zbog toga Vas kratko informiramo o nekim našim
standardima i uvjetima!


Ko smo mi
Goethe-Institut je kulturna institucija Savezne Republike Njemačke koja svoju djelatnost obavlja širom svijeta. Potičemo poznavanje njemačkog jezika u inostranstvu i njegujemo međunarodnu kulturnu saradnju. Osim toga, mi prenosimo sveobuhvatnu sliku Njemačke putem informacija o kulturnom, društvenom i političkom životu. U Bosni i Hercegovini djelujemo od 2001. godine.

Na koji način radimo
Zastupamo demokratske vrijednosti koje karakteriziraju poštovanje, otvorenost i tolerancija. U našem radu i u našim prostorijama niko nije diskriminiran po osnovu vjere, porijekla, onesposobljenja, spola, seksualne orijentacije ili nekih drugih razloga. Cijenimo slobodu izražavanja, čak i onda kada ne zastupamo isto mišljenje.  


Kao se ophodimo jedni prema drugima
U ophođenju jednih prema drugima kao i sa našim klijentima i partnerima vodimo se upravo tim vrijednostima. Pri tome nam je bitna zaštita osobnih prava.
U našim prostorijama i tokom naših događanja:

 • može se otvoreno i mirno diskutirati
 • nošenje oružja nije dozvoljeno
 • se ne puši
 • ne toleriraju se fizičke rasprave ili napadi

U slučaju prijestupa zadržavamo pravo izdavanja zabrane pristupa.
Očekujemo da naši klijenti i uposlenici/e učionice i inventar održavaju urednim: Molimo da prostorije napustite u onakvom stanju, u kakvom biste ih i sami željeli zateći!

Za Vašu i našu sigurrnosti
Mi smo otvoren institut, kakav želimo i ostati!
Kako bismo mogli garantirati za Vašu sigurnost i sigurnost naših prostorija, instalirali smo videonadzor:

 • Bentbaša 1A: vanjski videonadzor
 • Centar za kurseve BBI: videonadzor u hodnicima i biblioteci
Videosnimci mogu se koristiti samo interno i brišu se nakon maksimalno 30 dana.


Odredbe o zaštiti podataka i izjave o saglasnosti
S  osobnim podacima naših klijenata i partnera postupamo u skladu sa zakonom i štedljivo.
Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München je kao vlasnik web stranica  www.goethe.de  i www.goethe.de/bih  tijelo koje je odgovorno za osobne podatke korisnika u smislu njemačkih zakona o zaštiti podataka, posebno Saveznog zakona o zaštiti podataka/Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“) kao i ponuđač usluga u smislu Zakona o telemedijima/Telemediengesetz („TMG“).

Detaljne odredbe možete pronaći na goethe.de/bih pod:
ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Odredbe o korištenju Goethe.de
Za korištenje ove web stranice, za odnos između „Korisnika“ i Goethe-Instituta važe tzv. Uvjeti korištenja.
Korisnik prihvata ove Uvjete korištenja u okviru mogućeg registriranja na web stranici. Predmet ugovora je besplatno korištenje web stranice kao informacijske i komunikacijske platforme.
Detaljnije informacije možete naći na goethe.de/bih pod:
ODREDBE O KORIŠTENJU

Pohađanje naših kurseva jezika
Mi nudimo kurseve jezika za odrasle, mlade i djecu. Za Vas smo sastavili informacije o upisu, inicijalnom testiranju, plaćanju i drugim pitanjima koja se odnose na kurseve jezika.
Ove opće uvjete sudjelovanja možete naći na našoj web stranici pod:
UVJETI SUDJELOVANJA

Može se dogoditi da ne možete pohađati rezervirani kurs i da ga morate otkazati. Zbog toga smo formulirali sve važeće uvjete odustajanja.
Ukoliko ne možete pohađati kurs, molimo da se informirate ovdje:
UVJETI ODUSTAJANJA

Pohađanje kurseva za mlade i djecu
Za kurseve za mlade i djecu važe prethodno navedeni uvjeti. Ali, djeca i mladi zahtijevaju posebnu zaštitu. Zbog toga veliku važnost pridajemo pridržavanju ovog kućnog reda.


Sudjelovanje na našim ispitima
Nudimo širom svijeta priznate ispite za mlade i odrasle. Za njih vrijedi naš također širom svijeta važeći Pravilnik o polaganju ispita i postupci koji garantiraju visok i siguran standard ispita.
Detaljnije informacije o ispitima možete naći ovdje:
OPĆI UVIJETI POSLOVANJA  „ISPITI“ /

Korištenje naše biblioteke
Pozivamo Vas na korištenje naše biblioteke i digitalne biblioteke „Onleihe“. Ovdje također vrijede neka pravila koja biste trebali poznavati.
Sastavili smo ih ovdje za Vas:
PRAVILNIK BIBLIOTEKE 


Sve jasno?
Ukoliko bi ipak došlo do problema, dodatnih pitanja i kritike, rado nam se možete direktno obratiti putem E-maila na info@sarajevo.goethe.de ili prilikom Vaše naredne posjete!