Materijali za vježbu

Nazad u Goethe-Zertifikat B2

Za pripremu za Goethe-Zertifikat B2 možete ovdje naći materijale za vježbanje ispitnih dijelova Slušanje, Čitanje, Pisanje i Usmeno izražavanje.

Materijali za vježbanje na internetu

Model ispita B2 – univerzalni dizajn

Materijali za vježbu

B2-model ispita odrasli

B2-model ispita odrasli – poslušaj audio-zapis modula „Slušanje“ (38:27 mn.)

B2-model ispita odrasli – preuzmi audio zapis za modul „Slušanje“ (MP4, 37 MB)

B2-model ispita odrasli – pogledaj snimak modula „Usmeno izražavanje“ (16:13 mn.)
© Goethe-Institut

B2-model ispita za mlade B2-model ispita za mlade – poslušaj audio-zapis modula „Slušanje“ (34:41 mn.)

B2-model ispita za mlade – preuzmi audio zapis za modul „Slušanje“ (MP4, 34 MB)