Više informacija

Nazad u Goethe-Zertifikat B2

Komad po komad: moduli

Goethe-Zertifikat B2 se satoji od modula Čitanje, Slušanje Pisanje i Usmeno izražavanje (usmeni ispit u paru).
Ispit se u određenim ispitnim centrima nudi u digitalnoj formi i u papirnoj. Ovaj ispit se širom svijeta sprovodi i ocjenjuje na isti način.
 

Čitanje

U ovom dijelu čitate različite tekstove poput foruma, novinskog članka i časopisa, komentare i pravila. Možete sažeti najvažije informacije, važne detalje kao i stanovišta, mišljenja i pravila.

Trajanje: 65 minuta

Pisanje

U ovom dijelu u forumu iznosite i argumentujete svoje mišljenje o aktuelnoj društvenoj temi. Pored toga pišete formalno pismo u poslovnom kontekstu.

Trajanje: 75 minuta

Slušanje

U ovom dijelu slušate sa radija intervjue, razgovore i izlaganja iz svakodnevnog života. Možete sažeti glavne iformacje i važne detalje.

Trajanje: oko 40 minuta

Usmeno izražavanje

Držite kratku prezentaciju na zadanu temu i razgovarate sa svojom sugovornicom odnosno svojim sugovornikom o tome. Pored toga razmjenjujete argumente tokom diskusije.

Trajanje: 15 minuta

Preduslovi

Goethe-Zertifikat B2 e ispit iz njemačkog jezika za mlade i odrasle.

Ispiti Goethe-Instituta stoje svim zainteresiranim na raspolaganju i mogu se polagati neovisno o tome da li je polaznik dostigao minimalnu starosnu dob za polaganje ispita i neovisno o posjedovanju njemačkog državljanstva.
  • Za Goethe-Zertifikat B2 za mlade preporučuje se starosna dob od najmanje 15 godina.
  • Za Goethe-Zertifikat B2 za odrasle preporučuje se starosna dob od najmanje 16 godina.
  • Goethe-Zertifikat B2 pretpostavlja poznavanje njemačkog jezika koje odgovara stepenu jezičkih kompetencija (B2) Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
  • Za postizanje ovog stepena potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja – 600 do 800 nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta.