Više informacija
2024

Nazad u Goethe-Zertifikat C1

Dio po dio: moduli

Goethe-Zertifikat C1 se sastoji od modula Čitanje, Slušanje, Pisanje i Usmeno izražavanje (usmeni ispit u paru).

Ispit se sprovodi u odabranim ispitnim centrima digitalno i na papiru. U cijelom svijetu se sprovodi i ocjenjuje po istim standardima.
 

Čitanje

Čitate različite tekstove poput (online) članaka i priloga iz novina i časopisa. Možete razumjeti ključne izjave, pojedinačne informacije kao i gledišta.

Trajanje: 65 minuta

Pisanje

Pišete prilog u forumu o aktuelnoj društvenoj temi, izražavate i argumentujete svoje mišljenje, te pišete formalnu poruku. Mijenjate ton, stil i nivo teksta, tako da odgovaraju prilici i onome kome/čemu je namijenjeno.

Trajanje: 75 minuta

Slušanje

Slušate podcast, intervju, diskusiju i predavanje. Možete razumjeti izjave, detaljne informacije i mišljenja o određenim temama.

Trajanje: ca. 40 minuta

Usmeno izražavanje

Držite kratko predavanje o kompleksnoj temi i razgovarate sa partnerom/partnericom o tome. Pored toga diskutujete zajedno o nekoj kontroverznoj temi.

Trajanje: 20 minuta

Preduslovi

Goethe-Zertifikat C1 je ispit iz njemačkog jezika za odrasle.

Ispiti Goethe-Instituta stoje svim zainteresiranim na raspolaganju i mogu se polagati neovisno o tome da li je polaznik dostigao minimalnu starosnu dob za polaganje ispita i neovisno o posjedovanju njemačkog državljanstva.
  • Za Goethe-Zertifikat C1 preporučuje se starosna dob od najmanje 16 godina.
  • Goethe-Zertifikat C1 pretpostavlja poznavanje njemačkog jezika koje odgovara nivou C1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
  • Za postizanje ovog stepena potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja – 800 do 1000 nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta.