Više informacija

Nazad u Goethe-Zertifikat C2: GDS

A sada Vi nastupate! Moduli

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom sastoji se iz dijelova „Čitanje“, „Slušanje“, „Pisanje“ i „Usmeno izražavanje“ (usmeni dio se odvija individualno). 
Ovaj ispit se širom svijeta sprovodi i ocjenjuje na isti način.
 
U modulu „Pisanje“ zadaci vezani za književno djelo su osmišljeni u saradnji sa Ludwig-Maximilians-Universität München.
 
Gore navedena četiri modula mogu se polagati pojedinačno ili u kombinaciji. Četiri pojedinačne diplome za svaki modul ponaosob odgovaraju diplomi za cjelokupan ispit. 
Moduli „Čitanje“, „Slušanje“ , „Usmeno izražavanje“ i „Pisanje“ ocjenjuju se u ispitnom centru. 
 

Ukoliko se prilikom polaganja ispita u 2023. god. odlučite da u Dijelu 2 modula „Pisanje“ ne želite obrađivati jednu od dvije opće teme već jednu od dvije teme vezane za književno djelo, onda prije toga morate pročitati (najmanje) jedan od dva naslova koja je za 2023. godinu naveo Ludwig-Maximilians-Universität München. Prilikom polaganja ispita odlučujete se za jednu od četiri ponuđene teme.

Goethe-Zertifikat C2: GDS - Književna djela za 2023.god

Thomas Hettche
Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
ISBN 978-3-442-77157-8
€ 12,00 (D)
KiWi Verlag
​​​​​​​ab 08. März 2022: btb Verlag
ISBN 978-3-462-05256-5
€ 24,00 (D) | eBook € 14,99 (D)
 
Dana von Suffrin
Otto
Roman
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-00143-3
€ 11,00 (D) | eBook € 9,99 (D)
Ukoliko se prilikom polaganja ispita u 2024. god. odlučite da u Dijelu 2 modula „Pisanje“ ne želite obrađivati jednu od dvije opće teme već jednu od dvije teme vezane za književno djelo, onda prije toga morate pročitati (najmanje) jedan od dva naslova koja je za 2024. godinu naveo Ludwig-Maximilians-Universität München. Prilikom polaganja ispita odlučujete se za jednu od četiri ponuđene teme.

Goethe-Zertifikat C2: GDS - Književna djela za 2024.god

Monika Helfer
Die Bagage
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14801-6
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99
 
Ralf Rothmann
Junges Licht
Roman
Suhrkamp Verlag
ISBN 978-3-518-45754-2
€ 8,00 (D) | eBook € 7,99
 

Čitanje

U ovom dijelu čitate stručne tekstove, komentare, reportaže i oglase te u vezi sa istim radite različite zadatke. Nemate poteškoća sa razumijevanjem tekstova, čak ni onih sa apstraktnim i jezički kompleksnim sadržajem te ste istovremeno u stanju razumjeti implicirano značenje istih.

Trajanje: 80 minuta

Pisanje

U ovom dijelu treba da preformulišete dijelove kratkog referata te da o nekoj od općih tema ili o jednoj temi iz književnog djela sastavite tekst u obliku pisma čitalaca ili recenzije knjige, vodeći računa o strukturi i prikladnom stilu teksta. Na raspolaganju su Vam dvije opće teme te po jedna tema iz dvije knjige iz liste književnih djela. Vi obrađujete jednu od četiri moguće teme.

Trajanje: 80 minuta

Slušanje

U ovom dijelu slušate izvještaje i reportaže iz medija, neformalne razgovore te intervjue sa stručnjacima koji se odvijaju normalnim govornim tempom te u vezi istih radite različite zadatke.

Trajanje: oko 35 minuta

Usmeno izražavanje

U ovom dijelu držite prezentaciju o nekoj od kompleksnijih tema, npr. o globalizaciji, i pri tome na različite načine pojašnjavate svoje argumente. Osim toga ćete u razgovoru tipa „pro et contra“ diskutovati o jednoj drugoj temi te tom prilikom zastupati vlastito mišljenje, reagovati na kontraargumente te svog sagovornika odnosno svoju sagovornicu pokušati uvjeriti da je Vaše stanovište ispravno.

Trajanje: oko 15 minuta

Preduslovi

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je ispit iz njemačkog jezika za odrasle.

Ispiti Goethe-Instituta stoje svim zainteresiranim na raspolaganju i mogu se polagati neovisno o tome da li je polaznik dostigao minimalnu starosnu dob za polaganje ispita i neovisno o posjedovanju njemačkog državljanstva.
  • Za Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom preporučuje se starosna dob od najmanje 18 godina.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom pretpostavlja poznavanje njemačkog jezika na šestom i najvišem stepenu – C2 – skale jezičkih kompetencija Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
  • Za postizanje ovog stepena potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja – najmanje 1000 nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta.