Više informacija

Nazad u Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Pa i nije tako strašno: Sastavni dijelovi ispita

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 se sastoji iz dijelova „Čitanje“, „Slušanje“, „Pisanje“ i „Usmeno izražavanje “ (usmeni dio se odvija grupno) 
Ovaj ispit se širom svijeta sprovodi i ocjenjuje na isti način.
 

Čitanje

U ovom dijelu čitate tekstove poput kratkih zabilješki, oglasa, natpisa sa uputama ili plakata i radite odgovarajuće zadatke.

Trajanje: 25 minuta

Pisanje

U ovom dijelu popunjavate jednostavne formulare i pišete kratki tekst o nekoj od svakodnevnih situacija.

Trajanje: 20 minuta

Slušanje

U ovom dijelu slušate kratke svakodnevne razgovore, telefonske poruke ili objave putem razglasa i radite odgovarajuće zadatke.

Trajanje: 20 minuta

Usmeno izražavanje

U ovom dijelu se predstavite u grupi. Nakon toga postavljate i odgovarate na pitanja iz svakodnevnog života te nekoga iz grupe zamolite da nešto uradi.

Trajanje: 15 minuta

Preduslovi

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je ispit iz njemačkog jezika za odrasle.

Ispiti Goethe-Instituta stoje svim zainteresiranim na raspolaganju i mogu se polagati neovisno o tome da li je polaznik dostigao minimalnu starosnu dob za polaganje ispita i neovisno o posjedovanju njemačkog državljanstva.
  • Za Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 preporučuje se starosna dob od najmanje 16 godina.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 pretpostavlja poznavanje njemačkog jezika koje odgovara prvom stepenu jezičkih kompetencija (A1) Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
  • Za postizanje ovog stepena potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja – 80 do 200 nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta.