Više informacija

Nazad u TestDaF

Korak po korak: Sastavni dijelovi ispita

TestDaF je standardizirani ispit, osmišljen u Centrali gdje se vrši i njegovo ispravljanje. Ovaj ispit se sastoji iz četiri dijela. Vaše poznavanje jezika se provjerava kroz područja „Čitanje“, „Slušanje“, „Pisanje“ i „Usmeno izražavanje“ i ocjenjuje pojedinačno. Rezultati se izražavaju navođenjem jednog od tri nivoa TestDaF-a (TDN): 3, 4 ili 5.
 

Razumijevanje pročitanog teksta

 • Čitate kratke tekstove iz svakodnevnog studentskog života, kao što je raspored predavanja, manifestacija, zatim brošure itd., i zaključujete koji tekst odgovara kojem zadatku.
 • Čitate novinski članak (oko 450–550 riječi) o naučnoj ili društvenoj temi i odgovarate na pitanja u formatu „multiple-choice“.
 • Radite sa naučnim tekstom (oko 550–650 riječi) iz nekog naučnog ili studentskog časopisa i zaključujete koje tvrdnje su istinite, a koje nisu, te o kojim tvrdnjama nema podataka u tekstu
Trajanje: 60 minuta

Razumijevanje slušanog teksta

 • Slušate kratak dijalog iz svakodnevnog studentskog života, kao npr. razgovor između dva studenta, te istovremeno pravite zabilješke vezane za pitanja.
 • Pratite intervju ili diskusiju o nekim od studentskih ili općih naučnih tema i istovremeno zaključujete da li su tvrdnje u vezi sa slušanim tekstom tačne ili netačne.
 • Slušate predavanje ili intervju sa stručnjakom i dajete kratke odgovore na centralna pitanja slušanog teksta.
Trajanje: oko 40 minuta

Pismeno izražavanje

 • Uz pomoć ključnih pitanja i stastičkih podataka sastavljate koherentan tekst, vodeći računa o strukturi istog.
 • Izražavate svoj stav o istoj temi argumentujući svoje mišljenje.
Trajanje: 60 minuta

Usmeno izražavanje (uz pomoć kompjuterske tehnologije)

 • Kroz sedam zadataka komunicirate u različitim situacijama koje se mogu desiti na njemačkim visokim školama.
 • U ovom dijelu morate pribaviti informacije, opisivati grafičke prikaze i rekapitulirati njihov sadržaj. Osim toga trebate iskazati i obrazložiti svoje mišljenje, izraziti svoj stav, dati savjet, odvagati moguće alternative i postaviti hipoteze.
Trajanje: oko 35 minuta

Preduslovi

TestDaF je ispit iz njemačkog jezika putem kojeg se određuje da li je poznavanje jezika kandidata dovoljno za studiranje na njemačkim visokim školama. Namijenjen je studentima i osobama zainteresovanim za studij u Njemačkoj, ali je isto tako međunarodno priznat dokaz poznavanja njemačkog jezika za naučne projekte i profesije koje zahtijevaju visoko obrazovanje.
 • Najmanje B2-nivo poznavanja njemačkog jezika
 • 700 do 1.000 časova njemačkog jezika od po 45 minuta, ovisno o predznanju te navikama i uslovima učenja (nije potreban pismeni dokaz)

Ocjenjivanje

U ispitnim dijelovima „Razumijevanje pročitanog teksta“ i „Razumijevanje slušanog teksta“ za svaki tačno urađen zadatak (npr. multiple choice ili tačno/netačno) dobijate po jedan bod. Za određivanje nivoa znanja mjerodavan je broj tačnih odgovora. Evaluaciju ispitnih dijelova „Pismeno izražavanje“ i „Usmeno izražavanje“ sprovode educirani i iskusni ocjenjivači. Ocjenjivanje i stepenovanje nivoa znanja vrši na osnovu kriterija vrednovanja. Detaljnije informacije potražite na www.testdaf.de. Ovaj ispit možete polagati koliko god puta želite.

Prijavi se odmah za TestDaF!

Ukoliko posjedujete dovoljno poznavanje njemačkog jezika, prijavite se za TestDaF. Savjetujemo Vam da se unaprijed upoznate sa ispitom TestDaF. Najbolje na pripremnim kursevima Goethe-Instituta ili drugih ispitnih centara ili na Onlajn pripremnom kursu Goethe-Instituta. Na kursevima ćete se upoznati sa formatom i tokom ispita.

TestDaF možete polagati širom svijeta za vrijeme šest utvrđenih termina godišnje. Prijavite se za polaganje ispita na www.testdaf.de. U Narodnoj Republici Kini postoje posebni termini; prijavljivanje se obavlja kod National Education Examination Authority.

Ispitni kandidati sa invaliditetomtrebali bi obavijestiti ispitni centar koji su odabrali na vrijeme i predati aktualan nalaz. Provođenje ispita će se onda prilagoditi njihovim potrebama.