Savjetovanje o studiranju

Savjetovanje BiH 03.2020. © Goethe-Institut

Da li ste znali, da je prije sto godina polovina studenata iz inozemstva bila prijavljena na njemačkim fakultetima? Od tog vermena je Njemačka privlačna za sve one koji traže prvoklasno školovanje. 

Postoje dobri razlozi za studij u Njemačkoj:

  • Prvi Njemački univerzitet je osnovan 1386 u Hajdelbergu. Danas preko 300 njemačkih visokoškloskih ustanova nudi prvoklasno školovanje.
  • Sa otprilike 100 miliona nastavnika maternjeg jezika, njemački je jezik, koji se u Evropi najviše govori. Jačina njemačke ekonomije i njen rastući angažman na cjelokupnom globusu pretvaraju njemački u jezik, koji na svijetskom tržištu stalno na značenju dobija.
  • Troškovi života studenata se mogu sniziti kroz različite potpore.
  • Široka ponuda aktivnosti u slobodnom vremenu na univerzitetima dopunjava se kroz mnogostruke mogućnosti izvan Campus-a. Sport, kultura i mnogobrojne druge ponude za organizaciju slobodnog vrijemena.

Internacionalni tok studija

Mnogi univerziteti u Njemačkoj nude studije, koji vode ka internacionalnoj diplomi. Pri tom se mogu naći mogučnosti studiranja, koje skoro sve prekrivaju: Undergraduate, Graduate und Postgraduate-Courses (Bachelor’s, Master’s, PhD-Abschlüsse). Svi kursevi ispunjavaju jedan visoko akademski standard, su dobro organizovani, održavaju se na engleskom jeziku u pratnji kursa za njemački jezik.
 

Njemačka služba za akademsku razmjenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD)

U Bosni i Hercegovini Vam ispostave DAAD-a u Sarajevu i Banjoj Luci mogu odgovoriti na Vaša pitanja. Njihova glavna briga je dodjela stipendija akademskim građanima u Bosni i Hercegovini. Povrh toga nude obimne informacije o studiranju i istraživačkom radu u Njemačkoj i objavljuju brošure o tim temama.