Contact en inschrijving

Lehrerfortbildung Online

Beginners (A1.1) kunnen zich direct online inschrijven. Indien u reeds over voorkennis beschikt, moet u eerst onze inschalingstest afleggen.

Het secretariaat taalcursussen is per e-mail en tijdens de openingsuren per telefoon bereikbaar. 

Secretariaat Taalcursussen
Belliardstraat 58
1040 Brussel, België
+32 2 5858501
kurse-bruessel
@goethe.de


Maandag: 13:00 - 17:30 uur alleen per telefoon

Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 10:00 - 13:00 en 14:00 - 17:30 uur

Vrijdag: 10:00 - 13:00 uur alleen per telefoon

Nieuwe cursisten met voorkennis

We raden u aan een inschalingstest af te leggen vooraleer u zich inschrijft.  De inschalingstest kan

- ofwel online

- ofwel in het instituut op afspraak op het nummer +32 2 5858501 worden afgelegd.

Voor:
nieuwe cursisten zonder enige voorkennis
nieuwe cursisten met een actueel Goethe-Zertifikat
(niet ouder dan 1 jaar)
herinschrijvers (cursisten die een cursus gedurende het lopende academische jaar aan het Goethe-Institut hebben afgesloten en wensen de opleiding verder te zetten) 

is geen inschalingstest vereist.
Meld u zich zo vroeg mogelijk aan zodat we u een plaats kunnen garanderen.


Boek uw cursus online:
Webshop


Als alternatief kunt u zich inschrijven in het secretariaat van de taalafdeling op per e-mail aan
 kurse-bruessel@goethe.de met de volgende informatie:
 • Familienaam, voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Moedertaal
 • Communicatietaal (NL/F/D/E)
 • Cursus waaraan u wilt deelnemen  
 • Dag waarop u de cursus wilt volgen (voor zover hierbij een keuze mogelijk is)
 • Kopie studentenkaart (enkel voor studenten jonger dan 26 jaar)
 • Betaling cursusgeld door uw firma of uw werkgever: indien uw firma of uw werkgever de cursus bekostigt, gelieve de volledige firmagegevens meteen te vermelden bij de inschrijving. Uw firma/werkgever ontvangt dan de rekening.
 • Betaling cursusgeld door uzelf: indien u de cursus zelf bekostigt en u wenst de betaling via een overschrijving uit te voeren, verzoeken we u na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging met betaalinstructies de betaling zo spoedig mogelijk uit te voeren (gelieve ons het betalingsbewijs toe te sturen a.u.b). Deelname aan de cursus is enkel toegelaten na betaling van het cursusgeld.
.

 


Wintersemester :

26.09.2022 - 24.02.2023


Herfstvakantie :

31.10.2022 - 04.11.2022


Wintervakantie :

19.12.2022 - 07.01.2023


Extra vakantiedagen :

03.10.2022
01.11.2022 
11.11.2022

Op het secretariaat van de taalafdeling kunt u het lesgeld elektronisch (met Bancontact of via kredietkaart) ofwel contant betalen.

Overschrijven is ook mogelijk. In dit geval moeten wij het lesgeld twee dagen na uw inschrijving hebben ontvangen. Anders kunt u uw plaats verliezen.

Bankgegevens Goethe-Institut Brussel
BNP Paribas Fortis: 210-0376707-11 (vermelding: uw cursistnummer of bij gebrek aan uw naam)
IBAN: BE30 2100 3767 0711
BIC: GEBABEBB

De kosten voor leerboeken zitten niet in het lesgeld inbegrepen. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk om de boeken aan te schaffen.

Door zich online voor een van onze taalcursussen in te schrijven, aanvaardt u de volgende voorwaarden:
 

 

Hier kunt u onze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) lezen.

Boeken voor de cursussen
De leerboeken zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. De boeken zijn in de boekhandel of online te verkrijgen. Doorgaans werken wij voor de A-niveaus met het leerboek Menschen (uitgeverij Hueber) en voor de B-niveaus met het leerboek Aspekte (uitgeverij Klett). Welk boek tijdens onze les precies wordt gebruikt, verneemt u bij het inschrijven of ten laatste op de eerste lesdag.

Inschaling
Het afleggen van een inschalingstest is verplicht voor alle nieuwe deelnemers met voorkennis, tenzij zij een recent Goethe-certificaat kunnen voorleggen. 

Van cursus wisselen
Na het begin van de lessen kunt u in principe niet meer veranderen. We maken een uitzondering wanneer de inschalingstest uw eigenlijke niveau niet heeft weerspiegeld. In dit geval kunt u met toestemming van uw docent tot drie dagen na het begin van de cursus nog veranderen, wel op voorwaarde dat er in de gewenste cursus nog een plaats vrij is.

Grootte van de groepen
Onze intensieve cursussen hebben minstens 5 en hoogstens 8 deelnemers. Alle andere cursussen werken met acht tot zestien deelnemers. Zijn er bij aanvang van de cursus te weinig deelnemers ingeschreven, behouden wij ons het recht voor een geplande cursus te annuleren of het tijdstip en/of de prijs van de cursus te wijzigen. In dergelijk geval geven wij deelnemers de mogelijkheid naar een andere cursus over te stappen of het cursusgeld in zijn geheel terug te vorderen.

Annulatie van een cursus door het Goethe-Institut
Zijn er bij aanvang van de cursus te weinig deelnemers ingeschreven, behouden wij ons het recht voor deze cursus te annuleren. In dergelijk geval geven wij deelnemers de mogelijkheid naar een andere cursus over te stappen of het cursusgeld in zijn geheel terug te vorderen.

Uitschrijven
Als u tot drie dagen vóór het begin van de cursus besluit om zich uit te schrijven, wordt het cursusgeld na afhouding van 30 EUR administratiekosten terugbetaald. Daarna is een terugbetaling niet meer mogelijk. Uitschrijven moet u schriftelijk (per e-mail of brief) doen.

Bevestiging van deelname 
De deelnemers krijgen een bewijs van deelname wanneer zij minstens 70% van de lesuren hebben bijgewoond. Dit bewijs van deelname wordt zes maanden op het secretariaat bijgehouden.

Doorstroming 
U moet op een cursus in totaal minstens 60% behalen om zich voor een volgende cursus te kunnen inschrijven.

Examens
Het Goethe-Institut in Brussel biedt u meermaals per jaar de mogelijkheid om een examen af te leggen en zo een Goethe-certificaat te behalen. 
Examens Duits

Afgifte van een nieuw Goethe-certificaat
Indien u uw Goethe-certificaat bent kwijtgeraakt, kunnen wij er u voor 10 EUR een nieuw bezorgen.

Veelgestelde vragen over ons aanbod van taalcursussen vindt u hier

Meer informatieTop