Meer informatie

Het is aan u! De modulen

Het Goethe-Zertifikat B1 bestaat uit de modulen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken (mondeling examen in tweetallen). Het examen wordt wereldwijd op dezelfde manier uitgevoerd en beoordeeld.

De vier modulen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gevolgd. De afzonderlijke certificaten voor de vier modulen hebben samen dezelfde waarde als een volledig certificaat.

Dit examen werd gezamenlijk ontwikkeld door het Goethe-Institut, de Universität Freiburg (Zwitserland) en de ÖSD, en wordt wereldwijd aangeboden onder de benamingen Goethe-Zertifikat B1 of ÖSD-Zertifikat B1.
 

Lezen

U leest blogbijdragen, e-mails, krantenartikelen, advertenties en schriftelijke instructies. U kunt de belangrijkste informatie, belangrijke details, standpunten en meningen benoemen.

Duur: 65 minuten

Schrijven

U schrijft persoonlijke en formele e-mails/brieven en formuleert schriftelijk uw mening in een forumbijdrage.

Duur: 60 minuten

Luisteren

U luistert naar aankondigingen, korte lezingen, informele gesprekken en discussies op de radio. U kunt de belangrijkste informatie en belangrijke details benoemen.

Duur: 40 minuten

Spreken

Met uw gesprekspartner bespreekt u een alledaags onderwerp, zoals reizen. Daarbij reageert u op vragen, geeft u uw mening en doet u suggesties. U geeft een presentatie over een bepaald alledaags onderwerp en beantwoordt hier vragen over.

Duur: ca. 15 minuten

Voorwaarden

Het Goethe-Zertifikat B1 is een examen Duits voor jongeren en volwassenen.

De examens van het Goethe-Institut zijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk en kunnen onafhankelijk van een minimale leeftijd en onafhankelijk van het bezit van het Duitse staatsburgerschap worden afgelegd.
  • Voor het Goethe-Zertifikat B1 voor jongeren wordt een minimumleeftijd van 12 jaar aanbevolen.
  • Voor het Goethe-Zertifikat B1 voor volwassenen wordt een minimumleeftijd van 16 jaar aanbevolen.
  • Het Goethe-Zertifikat B1 vereist een taalkennis op het derde competentieniveau (B1) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
  • Om dit niveau te bereiken moeten kandidaten – afhankelijk van hun voorkennis en de leervereisten – 350-650 lessen van 45 minuten hebben doorlopen.
Top