Goethe-Zertifikat C1

U wilt …

  • zich op een studie in Duitsland voorbereiden.
  • voor uw werk aantonen dat u over een ver vergevorderde kennis van het Duits beschikt.
  • zich voorbereiden op een baan in de medische wereld.
  • aantonen dat u stap C1 met succes hebt doorlopen.
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen.

Het Goethe-Zertifikat C1 is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten een vergevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het vijfde (C1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

  • een uitgebreid scala van moeilijke, met inbegrip van impliciete betekenissen.
  • zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder regelmatig naar woorden te hoeven zoeken.
  • flexibel en effectief met taal omgaan in het maatschappelijk of beroepsleven of bij opleiding en studie.
  • duidelijk, gestructureerd en gedetailleerd communiceren over complexe onderwerpen.
Bent u een buitenlandse student en wilt u meer weten over de vrijstelling voor een toelatingsexamen op grond van het Goethe-Zertifikat C1? Neem voor het begin van de opleiding contact op met uw onderwijsinstelling of de aanbieder van de voorbereidende cursus.
 

Prüfungstermine

*) Cursussen/ Examen vrijgesteld van BTW op grond van artikel 44 § 2, 4 ° van het BTW-Wetboek

**) De aangeduide lagere prijs geldt wanneer u niet langer dan 6 maanden geleden een cursus Duits aan het Goethe-instituut heeft gevolgd. De 6 maanden hebben daarbij betrekking tot de periode tussen de beëindiging van de taalcursus en de datum van het Duitse examen. In dit geval verandert de prijs automatisch tijdens het boekingsproces. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met ons taalsecretariaat.

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vindt u oefenpakketten om online te oefenen, ook vrij toegankelijk en interactief.

Meer informatie

Voorwaarden, examenonderdelen en meer informatie over het Goethe-Zertifikat C1 vindt u hier:

Goethe-Zertifikat C1 Digitaal

Het Goethe-Institut België biedt het Goethe-Zertifikat C1 ook digitaal aan.