Cultuurprogramma: samenwerkingscriteria

Het Goethe-Institut in België werkt samen met een reeks partners. Voor onze projecten slaan wij de handen in elkaar met instellingen, organisaties, bedrijven en personen uit het culturele leven in België, Duitsland en andere landen.

Thema’s die ons interesseren:
Actuele cultuur binnen en buiten Duitsland

 • Onze wereldwijde prioritaire thema’s voor 2015 tot 2018 waarmee het Goethe-Institut een culturele bijdrage wil leveren aan globaal relevante vraagstukken:
  • participatiecultuur/-culturen
  • cultuur en stedelijke ruimte
  • vormgeving van de toekomst: het culturele perspectief
 • Onze thematische reeksen, met aandacht voor het beste en meest actuele uit Duitsland, zoals Duitse festivals on tour

Criteria waardoor wij ons laten leiden:

 • Wij maken projecten mogelijk die zonder ons – ons netwerk, onze expertise, onze organisatorische en financiële deelname – niet zouden kunnen plaatsvinden.
 • Wij zijn geen commerciële organisator en geen sponsor (integendeel, we zoeken sponsors!).
  Artistieke kwaliteit en inhoudelijke relevantie zijn doorslaggevend.
 • Wij hechten van meet af aan veel belang aan het gezamenlijk ontwikkelen van ideeën en dialoog: van het initiële idee, over de bespreking van verschillende vormen en formules van eventuele evenementen, de selectie van kunstenaars, ensembles en sprekers, tot de financiering, het verloop, de organisatie en public relations.
 • Wij plannen ver van tevoren. Onze programma’s voor het volgende jaar worden telkens uiterlijk op 15 oktober vastgelegd.
 • In België zijn wij gevestigd in Brussel. We willen samenwerken met partners in heel België. We hebben ook een langlopend samenwerkingsakkoord met dasKULTURforum in Antwerpen.
 • Centraal staan voor ons niet alleen de thema’s, informatie en inhoud, maar dynamische, duurzame contacten. We brengen mensen samen en steunen de creatie van internationale netwerken.
 • Samen met de 22 andere Goethe-Instituten in ons bevoegdheidsgebied (België, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje) ontwikkelen wij grensoverschrijdende projecten.
 • Met de hulp van ons EU-Bureau zijn wij initiatiefnemers en partners van EU-projecten.

Doelgroepen die wij aanspreken:

 • Cultuurbeleidsmakers en -netwerkers
 • Cultuurexperten en Belgen met interesse voor cultuur, met of zonder kennis van de Duitse taal
 • Leerlingen en studenten, alsook starters op de arbeidsmarkt in het culturele en onderwijsveld in België
 • Speciale programma’s zijn toegespitst op vertegenwoordigers van de EU en andere Europese actoren in Brussel
 • Cultuurprogramma’s voor studenten Duits en vrienden van de Duitse taal

Talen die wij spreken:

De meeste van onze programma’s vinden plaats in een van de officiële landstalen (Frans, Nederlands, Duits) bij onze partners.

Wilt u met ons samenwerken? Heeft u een project of een idee dat ons kan samenbrengen? Neem gerust contact met ons op, wij kijken uit naar uw voorstellen en suggesties.

Top