DLL universitaire
samenwerkingen in België

Kooperation DLL © Getty Images

De integratie van het programma Deutsch Lehren Lernen (DLL) in de lerarenopleiding Duits aan universiteiten biedt tal van voordelen voor universiteiten, universiteitsdocenten en studenten.

Voordelen van DLL

Wat is DLL?

Deutsch Lehren Lernen (DLL) is een trainings- en bijscholingsprogramma van het Goethe-Institut. Het is ontwikkeld in overeenstemming met de nieuwste wetenschappelijke bevindingen op het gebied van Duits als vreemde taal (DaF) en omvat een innovatieve didactische aanpak van de lerarenopleiding: actieonderzoek. 

Het Goethe-Institut ondersteunt academisch verantwoorde en toepassingsgerichte DaF-lerarenopleidingen via zijn DLL-universitaire partnerschappen. De DLL-samenwerkingsverbanden maken gebruik van de inhoud van de opleidings- en bijscholingsserie Deutsch Lehren Lernen (DLL).

Binnen de samenwerking neemt het Goethe-Institut de kwalificatie van universiteitsdocenten van de partneruniversiteit als DLL-opleiders op zich en ondersteunt hen bij het integreren van DLL in hun studieprogramma's. Na afronding van de kwalificatie zijn de universiteitsdocenten in staat om het DLL-programma zelfstandig uit te voeren met studenten die gespecialiseerd zijn in Duits als vreemde taal.

DE DLL-BENADERING

DLL biedt taken die gebaseerd zijn op de systematische observatie en analyse van onderwijsactiviteiten met behulp van opnames van DaF-lessen uit verschillende landen over de hele wereld. De opnames helpen om het onderwijsproces te begrijpen, pedagogische en methodologisch-didactische concepten kritisch te analyseren en zo de eigen professionele vaardigheden te verbeteren. 
 
Elk onderwerp wordt afgerond met een praktisch exploratieproject (PEP) waarin de deelnemers de les vanuit een specifiek perspectief analyseren. De praktische exploratieprojecten hebben de volgende doelstellingen: praktische beheersing van technieken en methoden van DaF-onderwijs, zelfstandige ontwikkeling van vaardigheden en competenties en gerichte reflectie en correctie in de lessen vreemde talen. 
 
Het concept van het DLL programma stelt aanstaande leerkrachten in staat om als onderzoekers op te treden in hun eigen professionele activiteiten. 

DLL 1-16 © Goethe-Institut

DLL-eenheden

Basisonderwerpen:
  • Eenheid 1: Onderwijsvaardigheden en lesontwerp
  • Eenheid 2: Hoe leer je Duits als vreemde taal?
  • Eenheid 3: Duits als vreemde taal
  • Eenheid 4: Taken, oefeningen, interactie
  • Eenheid 5: Onderwijs- en leermedia
  • Eenheid 6: Leerplanvereisten en lesvoorbereiding
 
Speciale onderwerpen:
  • Eenheid 7: Examinering, toetsing, evaluatie
  • Eenheid 8: DaF voor kinderen
  • Eenheid 10: DaF voor tieners
Elke DLL-eenheid wordt door Klett-Langenscheidt-Verlag uitgegeven in boekvorm met een bijbehorende dvd, maar kan ook online en interactief worden voltooid op het leerplatform van het Goethe-Institut.

Hoe werkt het samenwerkingsmodel?

De universiteit integreert een bepaald aantal DLL-eenheden in het curriculum van een bestaande of nieuwe cursus (bijvoorbeeld in het vak 'Methodologie van het vreemdetalenonderwijs') binnen de bacheloropleiding.

Samen met het Goethe-Institut worden minimumnormen afgesproken op het gebied van programma- en cursusbeschrijvingen voor gezamenlijke certificering. 

De partneruniversiteit en het Goethe-Institut geven studenten een dubbel DLL-certificaat na succesvolle afronding van de DLL-cursus. Voorwaarde hiervoor is dat ten minste 75 % van de taken van de betreffende DLL-module met succes is afgerond en dat er een praktisch exploratieproject (PEP) is gepland, uitgevoerd en gedocumenteerd. 
 
De partneruniversiteit ontvangt van het Goethe-Institut een eenmalige set van de vereiste DLL-eenheden in gedrukte vorm met een bijgevoegde dvd, met een maximum van 20 exemplaren voor elke DLL-eenheid. 

Contact

Gerhard Salbeck
Verantwoordelijke van Duits voor educatieve samenwerking
Tel.: +32 2 5858 520
Gerhard.Salbeck@goethe.de

Onze partners

Volg ons