Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1) Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)
Das Goethe-Institut EU-Verbindungsbüro hat seinen Sitz in Brüssel© Getty Images


EU-verbindingsbureau


ONZE SAMENWERKING MET DE EU

Het Goethe-Institut werkt al vele jaren nauw en in vertrouwen samen met de EU-instellingen. Het Goethe-Institut Brussel is het verbindingspunt van het Goethe-Institut met de Europese instellingen en de Europese en internationale organisaties en netwerken die in Brussel gevestigd zijn.

Als partner en contractant van de EU voert het Goethe-Institut door de EU gefinancierde projecten uit en geeft het impulsen aan de vormgeving van internationaal cultureel en educatief werk op Europees niveau. In 2021 rondde het Goethe-Institut met succes de pijlerbeoordeling van de EU af en kan daardoor EU-middelen implementeren in het kader van indirect fondsenbeheer.

Over het werk van het EU-verbindingsbureau:

Het EU Verbindingsbureau ondersteunt Goethe-Instituten wereldwijd bij de voorbereiding van EU-aanvragen. Het geeft informatie over actuele financieringsmogelijkheden en ondersteunt de instituten bij de voorbereiding van EU aanvragen, van het bedenken van ideeën tot het ondertekenen van contracten. Dit omvat aanvragen voor projectfinanciering (EU-subsidies), dienstencontracten (EU-aanbestedingen) en financieringsaanvragen voor indirect fondsenbeheer.

SAMENWERKING MET EUROPESE NETWERKEN

We zijn betrokken bij verschillende netwerken en initiatieven op Europees niveau:
EUNIC - European National Institutes for Culture - is het onafhankelijke Europese netwerk van nationale culturele instituten die internationaal werken op het gebied van cultuur en onderwijs. Leden van het netwerk zijn onafhankelijke nationale culturele instituten, ministeries van Buitenlandse Zaken en Cultuur en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Samen streven ze naar het bereiken van het doel om vertrouwen en begrip op te bouwen tussen de landen van Europa en tussen Europa en de wereld door middel van culturele uitwisseling, en om de bijdrage van cultuur en onderwijs aan internationale betrekkingen te versterken.
Contact:: dir-bruessel@goethe.de

Met de voltooiing van de pijlerbeoordeling is het Goethe-Institut toegetreden tot het Practitioners' Network for European Development (PN). Het Practitioners' Network staat open voor nationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking uit EU-lidstaten die de Pijlerbeoordeling met succes hebben afgerond.
Contact: Simone Rudolf (simone.rudolf@goethe.de)

ACTUELE PROJECTEN MET EU-STEUN BIJ HET GOETHE-INSTITUT BRuSSEL

Het Goethe-Institut Brussel voert momenteel verschillende door de EU gefinancierde projecten uit op het gebied van cultuur en taal. Hieronder vindt u een overzicht van deze projecten. Het laatste nieuws over de projecten en gedetailleerde informatie vindt u op de gelinkte projectpagina's.    
Door de EU gefinancierde culturele projecten van het Goethe-Institut Brussel:
  • Creative FLIP: Het project is gericht op het creëren van constructieve en duurzame randvoorwaarden voor culturele en creatieve industrieën in Europa. FLIP staat voor Finance, Learning, Innovation and Intellectual Property (IP).
  • Culture Moves Europe: In het kader van het Europees Programma voor Culturele Mobiliteit worden subsidies toegekend aan kunst- en cultuurbeoefenaars en gastorganisaties. In aanmerking komen architectuur, cultureel erfgoed, design en modeontwerp, literatuur, muziek, podiumkunsten en beeldende kunsten.
  • Cultural Relations Platform: Het Platform ondersteunt de Europese Unie bij het bevorderen van internationale culturele betrekkingen op vele manieren.
  • Halaqat: De veelzijdige betrekkingen tussen Europa en de Arabische wereld moeten worden versterkt door middel van Halaqat.
  • Voices of Culture: Verbeterde communicatie tussen actoren uit het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers in de culturele sector is de focus van dit project.
Door de EU gefinancierde projecten van het taal- en onderwijswerk van het Goethe-Institut Brussel:
  • StartNet: Het doel is om een wederzijdse uitwisseling tussen de betrokken belanghebbenden te vergemakkelijken over de beste praktijken op het gebied van jeugdwerkloosheid om deze te voorkomen en de overgang van onderwijs naar werk voor jongeren te vergemakkelijken.

 

Contact
eu@goethe.de

VACATURES

Hier vind u onze huidige vacatures. We kijken uit naar uw sollicitatie!

Top