Creative Flip

Creative Flip

 
De culturele sector en de kunstensector spelen een doorslaggevende rol voor economie en samenleving. Toch zijn er nog altijd structurele problemen die het volledige groeipotentieel van de sector in de weg staan. Hier is het door de Europese Unie gecofinancierde project Creative FLIP aan zet. Het voornaamste doel bestaat erin voor de culturele en de kunstensector een constructief en duurzaam kader te creëren op het gebied van financiering, scholing, innovatie en octrooiverwerving.
Tijdens de projectperiode van 28 maanden zullen de projectpartners verschillende onderzoeks- en pilootprocedures ontwikkelen om beter gebruik te maken van het Europese financierings- en octrooistelsel en de culturele en creatieve sector sterker te integreren in het Europese competentie- en kwalificatiekader. Bovendien zal de relatie tussen sectoractoren en het formele en informele onderwijs worden versterkt door middel van zogenaamde peer-to-peer uitwisseling en innovatieve leerlaboratoria.
 
Het Creative FLIP-project wordt door het Goethe-Institut Brussel gecoördineerd en uitgevoerd samen met het European Creative Hubs Network (ECHN), IDEA Consult, VVA, 3S en het Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg (IPIL).