Creative FLIP

Creative Flip

De culturele sector en de kunstensector spelen een doorslaggevende rol voor economie en samenleving. Toch zijn er nog altijd structurele problemen die het volledige groeipotentieel van de sector in de weg staan. Hier is het door de Europese Unie gecofinancierde project Creative FLIP aan zet. Het voornaamste doel bestaat erin voor de culturele en de kunstensector een constructief en duurzaam kader te creëren op het gebied van financiering, scholing, innovatie en octrooiverwerving.

Tijdens de projectperiode van 28 maanden zullen de projectpartners verschillende onderzoeks- en pilootprocedures ontwikkelen om beter gebruik te maken van het Europese financierings- en octrooistelsel en de culturele en creatieve sector sterker te integreren in het Europese competentie- en kwalificatiekader. Bovendien zal de relatie tussen sectoractoren en het formele en informele onderwijs worden versterkt door middel van zogenaamde peer-to-peer uitwisseling en innovatieve leerlaboratoria.
 
Het Creative FLIP-project wordt door het Goethe-Institut Brussel gecoördineerd en uitgevoerd samen met het European Creative Hubs Network (ECHN), IDEA Consult, VVA, 3s en het Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg (IPIL).

Andere activiteiten

Creatives Unite: Op initiatief van de Europese Commissie heeft het Creative FLIP-team de eer gekregen om een platform op te zetten dat kunstenaars en professionals uit de culturele en creatieve sector moet helpen om tijdens de coronaviruscrisis ideeën, informatie, initiatieven en beste praktijken uit te wisselen, te delen. Onder de naam CreativesUnite werd dit platform op 5 mei 2020 gelanceerd.

Online conferentie ‘United for a New Future’
Hoe ziet de toekomst na de crisis eruit?

Nu Duitsland het voorzitterschap van de Europese Raad op zich neemt, zet het Goethe-Institut nog meer in op zijn Europees engagement. Een paar dagen voor het EU-voorzitterschap van start ging, zochten mensen uit de culturele en creatieve sector tijdens de conferentie ‘United for a New Future’ samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad naar manieren om uit de crisis te komen.

De secretaris-generaal van het Goethe-Institut, Johannes Ebert, tijdens zijn slotspeech op de conferentie. Foto (fragment): Geert Vanden Wijngaert

Flipping the odds
Een Motor van Sociale Cohesie

In de Brusselse creatieve hub ‘La Vallée’ werd op 28 en 29 januari 2020 een conferentie gehouden op het raakvlak van cultuur, recht en economie. Het evenement werd georganiseerd door het EU-project ‘Creative FLIP’ en de Europese Commissie en trok meer dan 230 deelnemers uit heel Europa, waaronder stakeholders en beleidsmakers uit de publieke en private sector, en actoren uit de culturele en creatieve economie.