Vertaalsubsidies

Goethe-Institut Übersetzungsförderung Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Het ondersteuningsprogramma van het Goethe-Institut “Übersetzungen deutscher Bücher in eine Fremdsprache” (Vertalingen van Duitse boeken in een vreemde taal) steunt buitenlandse uitgeverijen bij de publicatie van Duitse literatuur. Op die manier moeten hedendaagse literatuur, kinder- en jeugdboeken, belangrijke wetenschappelijke titels en non-fictieboeken toegankelijk worden voor een niet-Duitstalig lezerspubliek.

Het programma bevordert het cultuurbeleid en is een belangrijk richtinggevend instrument van het buitenlandse cultuur- en onderwijsbeleid.

Indien de steun wordt goedgekeurd, betaalt het Goethe-Institut een deel van de vertaalkosten terug na de publicatie van het werk door een buitenlandse uitgeverij. Een volledige overname van de vertaalkosten en een financiering van de druk- of redactiekosten zijn niet voorzien.

In zijn bijna 40-jarige bestaan heeft dit programma al financiële steun geboden voor de publicatie van ongeveer 6.000 boeken in 45 talen.

Alleen buitenlandse uitgeverijen kunnen subsidie aanvragen.

Het Goethe-Institut beoordeelt de aanvraag. Indien het de ondersteuning van het betreffende project adviseert, stuurt het een aanbeveling naar het hoofdkantoor van het Goethe-Institut in München. Daar beslist een comité over de omvang van de subsidie

Het comité komt vier keer per jaar bijeen, op volgende tijdstippen:
 • Eind januari: literatuur, kinder- en jeugdboeken
  Uiterste inzendingsdatum: 15 december
 • Eind april: alle onderwerpen
  Uiterste inzendingsdatum: 15 december voor wetenschappelijke werken*,
  15 maart voor alle overige
 • Eind juli: literatuur, kinder- en jeugdboeken
  Uiterste inzendingsdatum: 15 juni
 • Eind oktober: alle onderwerpen
  Uiterste inzendingsdatum: 15 juni voor wetenschappelijke werken*,
  15 september voor alle overige
* Voor wetenschappelijke werken wordt een advies van de “Deutsche Forschungsgemeinschaft” (Duitse onderzoeksgemeenschap) ingewonnen. Het duurt daarom langer voor een beslissing kan worden genomen.
 1. Alleen vertalingen van werken van Duitse auteurs, die in gedrukte vorm bij een uitgeverij in het Duitstalige gebied zijn verschenen, kunnen de steun genieten.
 2. De vertaling moet gebeuren op basis van de oorspronkelijke Duitse tekst.
 3. Enkel projecten die bij het afsluiten van de ondersteuningsovereenkomst nog niet in druk bezorgd zijn, kunnen in aanmerking komen.
 4. De buitenlandse uitgeverij is verplicht om in de colofon van de uitgave het Goethe-Institut als ondersteuner te vermelden en het logo van het Goethe-Institut erin af te drukken. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, behoudt het Goethe-Institut zich het recht voor het toegekende bedrag niet uit te betalen.
 5. In geval van ondersteuning kunnen bij het bepalen van de steunsom enkel die honoraria worden ingeroepen die ten laatste bij het verschijnen van de vertaling aan de vertaler worden uitbetaald.