Examens

A1

Jongeren

Volwassenen

Goethe-Zertifikat A1

Iemand die voor dit examen slaagt, kan bekende dagelijkse uitdrukkingen en heel eenvoudige zinnen, gericht op het vervullen van concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Hij/zij kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, wie hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Hij/zij kan zich op een simpele wijze verstaanbaar maken, aangenomen dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2

Jongeren

Volwassenen

Goethe-Zertifikat A2

Iemand die voor dit examen slaagt, kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband houden met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, werk, plaatselijke omgeving). Hij/zij kan zich verstaanbaar maken in eenvoudige, gewone situaties waarin informatie eenvoudig en direct wordt uitgewisseld over bekende en gangbare zaken. Hij/zij kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.

B1

Jongeren

Volwassenen

Goethe-Zertifikat B1

Iemand die voor dit examen slaagt, kan de belangrijkste punten begrijpen wanneer duidelijke standaardtaal wordt gebruikt en wanneer het om bekende thema’s gaat op het gebied van werk, school en vrije tijd. Hij/zij kan zich redden in de meeste situaties die hij/zij tegenkomt tijdens het reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Hij/zij kan eenvoudig en gestructureerd communiceren over onderwerpen die bekend zijn of van persoonlijk belang. Hij/zij kan vertellen over ervaringen en gebeurtenissen, een beschrijving geven van dromen, verwachtingen en ambities en meningen en plannen kort uiteenzetten en onderbouwen.

B2

Volwassenen

Goethe-Zertifikat B2

Iemand die voor dit examen slaagt, kan de grote lijnen van complexe teksten over zowel concrete als abstracte onderwerpen begrijpen, met inbegrip van inhoudelijke discussies op het eigen vakgebied. Hij/zij kan zich zodanig vloeiend en spontaan uitdrukken dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit van een van de partijen een grote inspanning vergt. Hij/zij kan duidelijk en gedetailleerd communiceren over een breed scala van onderwerpen, een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

C1

Volwassenen

Goethe-Zertifikat C1

Iemand die voor dit examen slaagt, kan een uitgebreid scala van moeilijke, lange teksten begrijpen, met inbegrip van impliciete betekenissen. Hij/zij kan zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder duidelijk merkbaar regelmatig naar woorden te moeten zoeken. Hij/zij kan effectief en flexibel met taal omgaan in het maatschappelijk of beroepsleven of bij opleiding en studie. Hij/zij kan duidelijk, gestructureerd en gedetailleerd communiceren over complexe onderwerpen en daarbij correct gebruikmaken van verschillende middelen om de tekst samenhang te geven.

C2

Volwassenen

Goethe-Zertifikat C2

Iemand die voor dit examen slaagt, kan vrijwel alles wat hij/zij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Hij/zij kan informatie die afkomstig is uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten en gestructureerd toelichten en onderbouwen. Hij/zij kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis aanbrengen, zelfs bij complexe onderwerpen.

TestDaF

Om te studeren

TestDaf

De TestDaF is een taalexamen op gevorderd niveau.  Het examen omvat de zes niveaus B2 tot C1 op de competentieschaal van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen en wordt op alle hogescholen en universiteiten in Duitsland erkend als bewijs voor het vereiste taalniveau om tot het hoger onderwijs te worden toegelaten. Vakinhoudelijke kennis is niet vereist.

GOETHE-TEST PRO

Om te werken

GOETHE-TEST PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf is geschikt voor iedereen die een plek op de internationale arbeidsmarkt zoekt. Goethe-Test PRO test in 60-90 minuten uw beroepsgerelateerde talenkennis.