Cultural Diplomacy Platform

Cultural Diplomacy Platform 2016 © Cultural Diplomacy Platform

Het Platform voor Culturele Diplomatie is in het leven geroepen om de culturele betrekkingen van de Europese Unie met derde landen te bevorderen. 

Het platform werd gelanceerd in maart 2016 naar aanleiding van een offerteaanvraag van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid van de Europese Commissie. De opdracht werd toegewezen aan het Goethe-Institut, in een consortium met de British Council, BOZAR, EUNIC GlobalEuropean Cultural Foundation en l’Institut français.
 
Het doel van het platform is de slagvaardigheid van de EU versterken om met behulp van culturele diplomatie op een constructieve manier in contact te treden en een wisselwerking aan te gaan met de cultuurprofessionals en het publiek van over de hele wereld, alsook de Europese instellingen en de EU-delegaties wereldwijd ondersteunen en adviseren via de inbreng van onafhankelijke deskundigen en een reeks middelen en activiteiten zoals een webportaal, rondetafelgesprekken, seminars, een opleidingsprogramma enz
 
Het opleidingsprogramma van het platform is het Global Cultural Leadership Programme, dat jaarlijks wordt georganiseerd voor 40 jonge Europese en niet-Europese culturele actoren die hun vaardigheden wensen te verruimen op het vlak van cultureel management. Binnen het GCLP leren ze tevens omgaan met de uitdagingen die de internationale culturele samenwerkingsprojecten voor henzelf en hun organisaties met zich meebrengen. 


Tot de recentste activiteiten van het platform behoren een evaluatie van de culturele activiteiten van de EU-delegatie bij de VS en een studie en een forum over de samenwerking tussen de Europese en de Oost-Aziatische culturele hoofdsteden. Het platform steunde de EU-delegatie in India waar de EU eregast was op de boekenbeurs van New Delhi (januari 2018). Op de agenda van 2018 staan verschillende projecten rond cultureel erfgoed alsook de implementatie van de Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen.
 
Voor meer informatie over de onderzoeksopdrachten en de activiteiten van het platform, verwijzen wij u naar de website van het platform die tevens een algemeen toegankelijke databank bevat over de culturele diplomatie van de EU, met documenten van de Europese instellingen, studies, publicaties en evenementen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sana Ouchtati, directrice van het project: sana.ouchtati.extern@goethe.de