Europese projecten

Het Goethe-Institut versterkt het Europese integratieproces en geeft de culturele diversiteit van Europa weer, evenals de bijdrage van Duitsland daaraan. Het werkt in en voor Europa. Het pleit voor de gemeenschappelijke Europese culturele ruimte op basis van culturele diversiteit en autonomie. Tegelijkertijd reflecteert het Goethe-Institut op "Europa" als een onderwerp zowel binnen als buiten de grenzen van de Europese Unie. Hier presenteren we onze projecten.

Lopende projecten

Startnet - Bari © Goethe-Institut Brüssel

StartNet – netwerk voor de overgang van school naar werk

Jeugdwerkloosheid in Europa is en blijft ondanks licht dalende cijfers een probleem met ernstige gevolgen op lange termijn voor jongeren zelf, maar ook voor de economie en de maatschappij. Werkloosheid wordt het best bestreden nog voor ze ontstaat, door een succesvolle overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. 

Halaqat Design Engy Aly

Halaqat

Europa en de Arabische wereld kennen een lange en rijke geschiedenis van culturele, economische, commerciële en politieke uitwisseling en partnerschappen. Beide zijn ook snel veranderende regio’s in de wereld. Als brug tussen die twee regio’s organiseren het Goethe-Institut en het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten BOZAR, in opdracht van de Europese Unie, in 2021-2022 het project ‘EU-LAS (League of Arab States) CULTURE’, met het oog op de EU-LAS-top die eind 2022 in Europa wordt gehouden. 

Cultural Diplomacy Platform 2016 © Cultural Diplomacy Platform

Cultural Relations Platform

Het Cultural Relations Platform is een Europees initiatief dat de Europese Unie ondersteuning biedt in het aanknopen van internationale culturele betrekkingen.

Logo Global Cultural Relations © Global Cultural Relations

More Europe

Global Cultural Relations is een in Brussel gevestigd onafhankelijk en flexibel initiatief op het gebied van de externe culturele betrekkingen van de EU en de internationale culturele betrekkingen in het algemeen.

Voices of Culture Logo

Voices of Culture

In een steeds meer gemondialiseerde wereld probeert de Europese Commissie de rol en functie van cultuur ook binnen de EU te versterken. Met het project The Voice of Culture wil zij daarom de communicatie verbeteren tussen actoren uit het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers op het vlak van cultuur.

Logo Creative Flip © Creative Flip

Creative Flip

De culturele sector en de kunstensector spelen een doorslaggevende rol voor economie en samenleving. Toch zijn er nog altijd structurele problemen die het volledige groeipotentieel van de sector in de weg staan. Hier is het door de Europese Unie gecofinancierde project Creative FLIP aan zet. Het voornaamste doel bestaat erin voor de culturele en de kunstensector een constructief en duurzaam kader te creëren op het gebied van financiering, scholing, innovatie en octrooiverwerving.

Support EU filmfestivals

Support EU filmfestivals

Support to EU Film Festivals is een initiatief van de Europese Unie, gerealiseerd door Cineuropa.org, het Institut français en het Goethe-Institut. Het moet filmmakers ondersteunen en de kwaliteit verbeteren van Europese filmfestivals die wereldwijd door de EU-delegaties georganiseerd worden. 

Logo Culture moves Europe © Culture moves Europe

Culture Moves Europe

Culture Moves Europe is de nieuwe mobiliteitsactie die wordt gesubsidieerd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie en wordt uitgevoerd door het Goethe-Institut. Culture Moves Europe is gebaseerd op het succesvolle proefproject i-Portunus en ondersteunt de mobiliteit van kunstenaars, creators en cultuurwerkers uit alle landen die deelnemen aan Creative Europe. De actie loopt tot juli 2025.

Logo EUNIC © EUNIC

EUNIC

EUNIC is het netwerk van nationale cultuurinstituten van de lidstaten van de Europese Unie. Het werd opgericht in 2006 en telt momenteel 30 leden, die in meer dan 150 landen actief zijn.