Europese projecten

Het Goethe-Institut versterkt het Europese integratieproces en geeft de culturele diversiteit van Europa weer, evenals de bijdrage van Duitsland daaraan. Het werkt in en voor Europa. Het pleit voor de gemeenschappelijke Europese culturele ruimte op basis van culturele diversiteit en autonomie. Tegelijkertijd reflecteert het Goethe-Institut op "Europa" als een onderwerp zowel binnen als buiten de grenzen van de Europese Unie. Hier presenteren we onze projecten.

Lopende projecten

Startnet - Bari © Goethe-Institut Brüssel

StartNet – netwerk voor de overgang van school naar werk

Jeugdwerkloosheid in Europa is en blijft ondanks licht dalende cijfers een probleem met ernstige gevolgen op lange termijn voor jongeren zelf, maar ook voor de economie en de maatschappij. Werkloosheid wordt het best bestreden nog voor ze ontstaat, door een succesvolle overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. 

Cultural Diplomacy Platform 2016 © Cultural Diplomacy Platform

Cultural Diplomacy Platform

Het Platform voor Culturele Diplomatie is in het leven geroepen om de culturele betrekkingen van de Europese Unie met derde landen te bevorderen. 

More Europe Marseille © More Europe

More Europe

More Europe – external cultural relations bepleit al sinds 2011 een doorgedreven rol voor cultuur in de externe betrekkingen van de Europese Unie.

Voices of Culture Dialogue Meeting © Voices of Culture

Voices of Culture

In een steeds meer gemondialiseerde wereld probeert de Europese Commissie de rol en functie van cultuur ook binnen de EU te versterken. Met het project The Voice of Culture wil zij daarom de communicatie verbeteren tussen actoren uit het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers op het vlak van cultuur.

High Resolution Full Colour EUNIC logo © EUNIC

EUNIC

EUNIC is het netwerk van nationale cultuurinstituten van de lidstaten van de Europese Unie. Het werd opgericht in 2006 en telt momenteel 30 leden, die in meer dan 150 landen actief zijn.