EU-LAS (League of Arab States) CULTURE

Europa en de Arabische wereld kennen een lange en rijke geschiedenis van culturele, economische, commerciële en politieke uitwisseling en partnerschappen. Beide zijn ook snel veranderende regio’s in de wereld. Als brug tussen die twee regio’s organiseren het Goethe-Institut en het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten BOZAR, in opdracht van de Europese Unie, in 2021-2022 het project ‘EU-LAS (League of Arab States) CULTURE’, met het oog op de EU-LAS-top die eind 2022 in Europa wordt gehouden. De algemene doelstelling van het project is het versterken van het culturele partnerschap tussen de EU en LAS als drijvende kracht voor sociaaleconomische groei en regionale stabiliteit, wat uiteindelijk ook zal bijdragen tot een sterkere grensoverschrijdende cultuurdiplomatie. 

We zullen de culturele relaties tussen de EU en de Arabische staten bevorderen in een hedendaagse realiteit die gekenmerkt wordt door een enorme hybriditeit, culturele stromen, verscheidenheid en veelvuldige verstrengelingen – zowel vroeger als nu. Dit moet gebeuren door een gezamenlijke en coöperatieve benadering van de kunstpraktijk, die een grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen en kennis mogelijk maakt. Van de thema’s die in dit project centraal staan, zullen we ons vooral toespitsen op goed bestuur en mensenrechten, integratie en empowerment van jongeren, gendergelijkheid en -mainstreaming. Ons project omvat een reeks onderling verbonden activiteiten, bedoeld om veilige, levendige en dynamische ruimtes en platforms (zowel virtueel als fysiek) te creëren voor creatief experiment en interculturele dialoog. Verder moeten deze activiteiten via innovatieve en participatieve formats de samenwerking en synergie bevorderen tussen curatoren, cultuurbeoefenaars en kunstenaars, en moeten ze in beide regio's een breed publiek toegang geven tot diverse artistieke werkvelden. Hiertoe zullen we in Brussel, vanaf de lente van 2021 tot aan het meerdaags festival in het kader van de EU-LAS-top in 2022, on- en offline culturele manifestaties organiseren (publieke evenementen in BOZAR, residentieprogramma's en rondetafelgesprekken met experts) met lokale partners uit België en uit de Arabische wereld. Die manifestaties zullen gehouden worden rond vier verschillende artistieke disciplines: film, muziek, performance en beeldende kunst. Het project zal onder meer resulteren in een reeks aanbevelingen voor de concrete vormgeving van de toekomstige culturele samenwerking tussen de EU en LAS. Die aanbevelingen zullen tijdens het festival worden voorgesteld in een publicatie, in het kader van een hoogstaande conferentie.

Flagge der Europäischen Union Mede gefinancierd door de Europese Unie