Taken en doelen

Eine Frau schreibt mit einem Stift auf eine Glaswand. Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Sprache. Kultur. Deutschland.

Het Goethe-Institut e.V. is de wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek.

Wij bevorderen de kennis van de Duitse taal in het buitenland en de internationale culturele samenwerking. Wij geven een compleet beeld van Duitsland aan de hand van informatie over het culturele, maatschappelijke en politieke leven in ons land. Onze cultuur- en opleidingsprogramma‘s bevorderen de interculturele dialoog en maken culturele participatie mogelijk. Ze ondersteunen de uitbreiding van maatschappelijke structuren en bevorderen de wereldwijde mobiliteit.

Met ons netwerk van Goethe-Instituten, Goethe-centra, culturele verenigingen, leeszalen maar ook examen- en taalcentra zijn wij sinds ruim zestig jaar voor veel mensen het eerste contact met Duitsland. De jarenlange partnerschappen die wij met toonaangevende instellingen en bekende personen in ruim 90 landen onderhouden, scheppen een blijvend vertrouwen in ons land. Wij zijn een partner voor iedereen die actief met Duitsland en de Duitse cultuur bezig is en we werken onafhankelijk en los van enige partijpolitiek.

Het Goethe-Institut in België

Wij zijn …

... Duitsland in België:
België en Duitsland zijn eng met elkaar verbonden: beide zijn vanaf het begin actief betrokken bij de uitbouw van de Europese Unie. D e beide landen zijn nu politiek vriendschappelijk verbonden en economisch sterk vervlochten. Het Goethe-Institut Brüssel wil ook de culturele banden tussen beide landen versterken door een intense uitwisseling en de interesse voor het Duits, de derde taal in België, bevorderen.

... meer taal:
Het taalcursusaanbod omvat cursussen voor groepen en individuele personen en bieden een intensieve en afwisselende taaltraining. Naast het standaardaanbod voor volwassenen zijn er speciale cursussen, zoals een literatuurcursus, een schrijfworkshop en een aanbod voor kinderen. De docenten zijn hooggekwalificeerde moedertaalsprekers. De tests van het Goethe-Institut zijn voor alle taalniveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader wereldwijd erkend.
"Service en advies voor het Duitsonderricht": Het Goethe-Institut ondersteunt de docenten Duits in hun opdracht, ondermeer met onderwijs- en promotiemateriaal en een opleidingsaanbod. Daarbij werkt het Goethe-Institut samen met scholen, hogescholen, de Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV) en de onderwijsinstanties in België.

... meer cultuur:
Het Goethe-Institut wil de hedendaagse Duitse kunst- en cultuurscène laten ervaren: door films, literatuur, muziek, dans of theater. Zo wordt een ontmoeting mogelijk tussen kunst en kunstenaars, tussen cultuur en denken uit Duitsland en België in een Europees kader. Het Goethe-Institut streeft er naar de thema’s van het actuele debat op te nemen en voor te stellen.

... meer informatie:
Het Goethe-Institut biedt een ruim informatieaanbod voor een veelzijdig beeld van Duitsland en met bijzondere aandacht voor interculturele aspecten. In specifieke webdossiers worden actuele thema’s belicht vanuit het standpunt van Duitsland én van België. Zowel op de website, op facebook en in nieuwsbrieven staat uitgebreide informatie over het taal- en cultuurprogramma, over Duitstalige instanties ter plaatse, over het cultuuraanbod in Duitsland en over de pers.

... Duitsland in Europa:
Het Goethe-Institut Brüssel bevindt zich in het centrum van de Brusselse Europese wijk. Op Europees niveau zijn wij drievoudig actief:

  • Het Goethe-Institut Brüssel is lid van EUNIC, het Netwerk van Europese cultuurinstituten en neemt in dat kader deel aan gemeenschappelijke culturele projecten
  • Het Goethe-Institut Brüssel ondersteunt als Verbindingsbureau bij de Europese instellingen het wereldwijde netwerk van Goethe-Instituten
  • Het Goethe-Institut Brüssel stuurt als regionaal Instituut de werking aan van 22 Instituten in Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal en Spanje.