Kwaliteitsnormen

Kwaliteitsnormen Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Wij nemen kwaliteit serieus

Examens voor vreemde talen moeten voldoen aan hoge vakinhoudelijke eisen. De naam, het kwaliteitsbeheer en de jarenlange ervaring van het Goethe-Institut staan hiervoor garant.

De examenvragen worden gemaakt door deskundigen met veel les- en examenervaring. De laatste redactieronde vindt plaats in de examencentrale in München. Vóór het examen worden de examenmaterialen onder realistische omstandigheden getest en worden de resultaten van deze test kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd. De examinatoren zijn getraind tijdens centrale en decentrale seminars.

Zo herkent u een goede kwaliteit:

Eerlijkheid

Examens moeten voor iedereen zo eerlijk mogelijk zijn, ongeacht geslacht, etniciteit of eventuele beperking.

Deugdelijkheid

Bij een taalexamen moeten alleen de taalvaardigheden worden getoetst en niet het concentratievermogen, de intelligentie of de algemene kennis.

Betrouwbaarheid

Door het inzetten van twee examinatoren kunnen we een zeer betrouwbare beoordeling garanderen.

Uitvoerbaarheid

We blijven onze examens verbeteren, bijvoorbeeld door het optimaliseren van de examenduur, het gebruik van moderne technologie en het aanpassen van de algemene voorwaarden.

Uniforme kwaliteitscriteria:

Als medeoprichter van de Association of Language Testers in Europe (ALTE) zetten we ons in voor de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden.
 
Dit zijn de doelstellingen van ALTE:
  • de standaardisatie van niveaus ter bevordering van de internationale erkenning van taalcertificaten in Europa.
  • de standaardisatie van kwaliteitscriteria voor alle fasen van de voorbereiding en de uitvoering van examens, dus het maken en uitvoeren van proefexamens, de beoordeling, de certificering, de verwerking en de gegevensopslag.
  • samenwerking in gezamenlijke projecten en de uitwisseling van ervaringen en expertise.
Sinds 2003 wordt ALTE door de Raad van Europa beschouwd als een niet-gouvernementele organisatie (ngo) en geeft ALTE advies over onderwerpen als prestatiemeting en certificering. Bovendien fungeert ALTE sinds 2006 als adviesorgaan bij de Verenigde Naties.