Internationale Deutscholympiade 2018

IDO 2018 Banner Internationale Deutscholympiade 2018

Winnaars

In 2018 zullen de scholieren Ella Mees en Femke Meulenbergs deelnemen aan de Deutscholympiade in Freiburg.

Heel wat geëngageerde en gemotiveerde leerlingen stuurden ons tot eind maart hun kandidatuur om deel te nemen aan deze internationale Deutscholympiade. Het was dan ook geen eenvoudige opgave om de twee meest geschikte Belgische kandidaten te selecteren. We hielden rekening met hun taalvaardigheid en hun motivatie om aan de IDO deel te nemen, maar ook met hun interesse voor de Duitse taal en met hun buitenschoolse engagement.

The International German Olympiad 2018

De Internationale Duits-Olympiade (IDO) is wereldwijd de grootste wedstrijd voor de Duitse taal.
 
In het kader van de IDO laten per land de twee beste scholieren voor Duits hun taalkennis zien op het niveau A2, B1 en B2. Daarbij is niet enkel taalkennis een belangrijk criterium, maar tellen ook interculturele en communicatieve vaardigheden, zoals zin voor creatief teamwerk. De bedoeling van de IDO is om internationaal de komende generaties een duwtje in de rug te geven en jonge mensen in het buitenland warm te maken voor de Duits taal. Bovendien wil de IDO de onderlinge verdraagzaamheid bevorderen en de toegang tot de Duitse cultuur en samenleving voor de deelnemers vergemakkelijken.

IDO 2018

Alle scholieren Duits, die in juli 2018 tussen 13 en 17 jaar oud zijn, die niet langer dan zes achtereenvolgende maanden in een Duitstalig land gewoond hebben en die geen ouders hebben van wie het Duits de moedertaal is, kunnen zich voor de IDO aanmelden. Wie scholier of student is aan een school waar Duits de onderwijs- en voertaal is, kan helaas niet deelnemen. Uit België zullen twee kandidaten op het taalniveau A2 en B1 uitgekozen worden.

 
Aan de IDO nemen volgens verwachting  zowat 120 jongeren uit 60 verschillende landen deel. Na de officiële verwelkoming van de deelnemers op maandag 16 juli begint de voorbereiding op de taalwedstrijd. Alle scholieren nemen deel aan diverse workshops die hen voorbereiden op de wedstrijdopgaven. Vanaf het midden van de eerste week zijn de deelnemers daarom zowel in de voor- als namiddag in het Robert-Bosch College. Er wordt onder meer lesgegeven in creatief en journalistiek schrijven, in presentatietechnieken en theaterspel. In de tweede week vindt dan de eigenlijke Duits-Olympiade plaats. De Olympische gedachte van vredig samenleven, fair gedrag en wereldwijde culturele rijkdom wordt daarbij uitgedragen tijdens een internationale avond, waarbij de diverse herkomstlanden en -culturen van de deelnemers voorgesteld worden, alsook tijdens een openings- en slotceremonie. Tot slot komen alle deelnemers, organisatoren en partners van de Internationale Duits-Olympiade feestelijk samen op vrijdag 27 juli om de winnaars in de bloemetjes te zetten.

Tijdens deze periode kunnen de begeleidende leerkrachten – per land telkens een docent) – een bijkomende vorming Duits volgen in het Goethe-Institut Freiburg. De deelname aan de IDO met inbegrip van de kosten voor de reis, het verblijf, de maaltijden en het cultuurprogramma wordt gefinancierd door beurzen van het Goethe-Institut.
 
De inschrijving is gesloten. Het is niet meer mogelijk om zich aan te melden.
Deadline voor kandidaturen: 19 maart 2018
IDO in Freiburg: 15-28 juli 2018