Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Vi želite ...

  • da konkurišete za au-pair posao u Nemačkoj
  • dokaz o poznavanju jezika za vizu radi pridruživanja bračnom drugu
  • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou A1
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je ispit za odrasle. On potvrđuje sasvim jednostavno poznavanje jezika i odgovara prvom nivou (A1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.

Termin ispita

Termin ispita Prijava je od Cena
20.08.2018. Beograd 05.07.2018. 8.500,-RSD
30.08.2018. Beograd 11.07.2018. 8.500,-RSD
04.09.2018. Kruševac 04.07.2018. 9.000,-RSD
10.09.2018. Beograd 15.08.2018. 8.500,-RSD
19.09.2018. Beograd 30.08.2018. 8.500,-RSD
01/02.10.2018.
Pripremni kurs za ispit
04.09.2018. 6.500,-RSD
09.10.2018. Beograd 04.09.2018. 8.500,-RSD
13.10.2018. Niš 17.09.2018. 9.000,-RSD
24.10.2018. Beograd 24.09.2018. 8.500,-RSD
07.11.2018. Beograd 02.10.2018. 8.500,-RSD
22.11.2018. Beograd 30.10.2018. 8.500,-RSD
03.12.2018. Beograd 06.11.2018. 8.500,-RSD
13.12.2018. Beograd 15.11.2018. 8.500,-RSD

 

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

  • da se sporazumete na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i razgovetno.
  • da razumete i koristite poznate, svakodnevne i često korišćene izraze i jednostavne rečenice (npr. informacije o sebi i porodici, o kupovini, poslu, bližoj okolini).
  • da predstavite sebe i druge i postavite drugima lična pitanja – npr. gde stanuju, kakve ljude poznaju ili šta poseduju.

Preduslovi

  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 preporučuje se kandidatima od 16 godina naviše.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 podrazumeva znanje jezika na prvom nivou jezičke kompetencije (A1) Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.
  • Za postizanje ovog nivoa potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja - 80 do 200 nastavnih jedinica po 45 minuta.