Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Vi želite ...

  • da konkurišete za au-pair posao u Nemačkoj
  • dokaz o poznavanju jezika za vizu radi pridruživanja bračnom drugu
  • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou A1
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je ispit za odrasle. On potvrđuje sasvim jednostavno poznavanje jezika i odgovara prvom nivou (A1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.

Termin ispita

Termin ispita Prijava je od cena
03.07.2017
Belgrad
01.06.2017 8.000,-RSD
21.08.2017
Belgrad
05.07.2017 8.000,-RSD
31.08.2017
Belgrad
13.07.2017 8.000,-RSD
11.09.2017
Belgrad
14.08.2017 8.000,-RSD
14.-15.09.2017
Kurs pripreme za ispit A1
  6.000,-RSD
16.09.2017
Novi Pazar
23.08.2017 8.500,-RSD
18.09.2017
Belgrad
16.08.2017 8.000,-RSD
23.09.2017
Niš
28.08.2017 8.500,-RSD
 
28.09.2017
Belgrad
30.08.2017 8.000,-RSD
05.-06.10.2017
Kurs pripreme za ispit A1
  6.000,-RSD
06.10.2017
Sombor
01.09.2017 8.500,-RSD
09.10.2017
Belgrad
04.09.2017 8.000,-RSD
14.10.2017
Čačak
12.09.2017 8.500,-RSD
21.10.2017
Kikinda
20.09.2017 8.500,-RSD
24.10.2017
Belgrad
21.09.2017 8.000,-RSD
06.11.2017
Belgrad
02.10.2017 8.000,-RSD
23.-24.11.2017
Kurs pripreme za ispit A1
  6.000,-RSD
27.11.2017
Belgrad
30.10.2017 8.000,-RSD
07.12.2017
Belgrad
14.11.2017 8.000,-RSD
13.12.2017
Belgrad
16.11.2017 8.000,-RSD

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

  • da se sporazumete na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i razgovetno.
  • da razumete i koristite poznate, svakodnevne i često korišćene izraze i jednostavne rečenice (npr. informacije o sebi i porodici, o kupovini, poslu, bližoj okolini).
  • da predstavite sebe i druge i postavite drugima lična pitanja – npr. gde stanuju, kakve ljude poznaju ili šta poseduju.

Preduslovi

  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 preporučuje se kandidatima od 16 godina naviše.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 podrazumeva znanje jezika na prvom nivou jezičke kompetencije (A1) Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.
  • Za postizanje ovog nivoa potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja - 80 do 200 nastavnih jedinica po 45 minuta.