Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Vi želite ...

  • da pohađate pripremni kurs za studije u Nemačkoj
  • da živite i radite u Nemačkoj
  • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B1
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B1 je ispit za mlade i odrasle. On potvrđuje samostalnu upotrebu nemačkog jezika i odgovara trećem nivou (B1) na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

  • da razumete glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd.
  • da se snađete u većini situacija sa kojima se susrećete na putovanjima po nemačkom govornom području.
  • da se jasno i smisleno izražavate o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
  • da izlažete o iskustvima i doživljajima, da opišete svoje snove, nade i ciljeve i date kratka obrazloženja ili objašnjenja.

Napomena za prijavu ispita Goethe-Zertifikat B1 + B1 (za mlade)

Ispit Goethe-Zertifikat B1 se sastoji od 4 modula (slušanje, čitanje, pisanje, usmeno izražavanje). Ako želite da polažete samo određene module, molimo Vas da za prijavu kontaktirate Odeljenje za kurseve i ispite.
sprache-belgrad@goethe.de

 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Prikazana povoljnija cena važi ako ste već pohađali neki kurs nemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije bilo pre više od šest meseci. Šest meseci se pri tome odnosi na vreme između završetka kursa jezika i datuma polaganja ispita. U tom slučaju će cena automatski biti promenjena prilikom procesa prijave. Ako se to ne desi automatski, molimo Vas da se obratite Odeljenju za kurseve i ispite u Vašem Goethe-Institutu.


PRIPREMNI KURSEVI ZA ISPITE GOETHE-INSTITUTA

Goethe-Zertifikat B1
Cena kursa: 9.500,- RSD *)
3 dana / 15 časova

TERMIN KURSA: PRIJAVA JE OD:
04/05/06.03.2020. 11.02.2020.
20/21/22.05.2020. 27.04.2020.
16/17/18.09.2020. 26.08.2020.
14/15/16.10.2020. 22.09.2020.
18/19/20.11.2020. 28.10.2020.

*) Pohađanjem pripremnog kursa ostvarujete pravo na gore navedenu povoljniju cenu ispita.

Priprema za ispit

Materijali za vežbanje

Ovde možete naći modele ispita i materijale za vežbanje onlajn, za osobe sa posebnim potrebama i interaktivno.

Ostale informacije

O preduslovima, sadržajima i drugim informacijama o ispitu Goethe-Zertifikat B1 saznaćete ovde: