Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Vi želite ...

  • da pohađate pripremni kurs za studije u Nemačkoj
  • da živite i radite u Nemačkoj
  • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B1
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B1 je ispit za mlade i odrasle. On potvrđuje samostalnu upotrebu nemačkog jezika i odgovara trećem nivou (B1) na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

  • da razumete glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd.
  • da se snađete u većini situacija sa kojima se susrećete na putovanjima po nemačkom govornom području.
  • da se jasno i smisleno izražavate o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
  • da izlažete o iskustvima i doživljajima, da opišete svoje snove, nade i ciljeve i date kratka obrazloženja ili objašnjenja.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Prikazana povoljnija cena važi ako ste već pohađali neki kurs nemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije bilo pre više od šest meseci. Šest meseci se pri tome odnosi na vreme između završetka kursa jezika i datuma polaganja ispita. U tom slučaju će cena automatski biti promenjena prilikom procesa prijave. Ako se to ne desi automatski, molimo Vas da se obratite Odeljenju za kurseve i ispite u Vašem Goethe-Institutu.

Priprema

Pripremni kursevi

Na ovim kursevima Vas ciljano pripremamo za međunarodno priznate sertifikate Goethe-Instituta. Upoznaćemo Vas sa svim delovima pismenog i usmenog ispita uz pomoć materijala za vežbanje i uputićemo Vas u specifične tehnike za rešavanje zadataka.

Termini kursa u Beogradu:
17, 18. i 19.04.2024.
29, 30. i 31.05.2024.
19, 20. i 21.06.2024.


Za sve termine kurseva važe sledeći uslovi:
Trajanje kursa:
12.00 - 16.30 časova
Obim kursa: 15 nastavnih jedinica
Cena kursa: 12.000,- RSD *)

*) Pohađanjem pripremnog kursa ostvarujete pravo na gore navedenu povoljniju cenu ispita. Molimo Vas da se prvo prijavite za pripremni kurs, pa zatim za ispit, kako bi popust na taksu za ispit bio automatski obračunat.

Onlajn prijava za pripremni kurs
 

Materijali za vežbanje

Ovde možete naći modele ispita i materijale za vežbanje onlajn, za osobe sa posebnim potrebama i interaktivno.

Ostale informacije

O preduslovima, sadržajima i drugim informacijama o ispitu Goethe-Zertifikat B1 saznaćete ovde:

Goethe-Zertifikat B1 digitalno

Goethe-Institut Beograd Vam nudi Goethe-Zertifikat B1 i u digitalnom formatu.