Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Foto: Getty Images/Comstock Images

Ti želiš …

  • da polažeš ispit za mlade od 12 do 16 godina 
  • da dokažeš jednostavno poznavanje nemačkog jezika  
  • da dokažeš svoj uspeh u učenju jezika na nivou A2 
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat 

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je ispit za mlade od 12 do 16 godina. On potvrđuje jednostavno poznavanje jezika i odgovara drugom nivou (A2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Polaganjem ispita pokazuješ da umeš...

  • da razumeš i koristiš rečenice i izraze često korišćene u svakodnevnim situacijama.
  • da se sporazumeš u  jednostavnim, rutinskim situacijama, gde je reč o razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. 
  • da jednostavnim rečima opišeš svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe. 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Prikazana povoljnija cena važi ako ste već pohađali neki kurs nemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije bilo pre više od šest meseci. Šest meseci se pri tome odnosi na vreme između završetka kursa jezika i datuma polaganja ispita. U tom slučaju će cena automatski biti promenjena prilikom procesa prijave. Ako se to ne desi automatski, molimo Vas da se obratite Odeljenju za kurseve i ispite u Vašem Goethe-Institutu.

Priprema

Materijali za vežbanje

Ovde možeš naći modele ispita i materijale za vežbanje onlajn i interaktivno.

Ostale informacije

O preduslovima, sadržajima i drugim informacijama o ispitu Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch saznaćeš ovde: