Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Vi želite ...

  • da se pripremite za studije u Nemačkoj
  • da dokažete napredno poznavanje nemačkog jezika prilikom konkurisanja za neki posao
  • da se pripremite za neku delatnost iz oblasti medicine u Nemačkoj
  • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B2
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B2 je ispit nemačkog jezika za mlade i odrasle. On potvrđuje napredno poznavanje nemačkog jezika i odgovara četvrtom nivou (B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

  • da razumete glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama kao i stručne diskusije u svojoj oblasti.
  • da se sporazumevate spontano i tečno, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana.
  • da se jasno i detaljno izražavate o širokom spektru tema, da objasnite svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Prikazana povoljnija cena važi ako ste već pohađali neki kurs nemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije bilo pre više od šest meseci. Šest meseci se pri tome odnosi na vreme između završetka kursa jezika i datuma polaganja ispita. U tom slučaju će cena automatski biti promenjena prilikom procesa prijave. Ako se to ne desi automatski, molimo Vas da se obratite Odeljenju za kurseve i ispite u Vašem Goethe-Institutu.


PRIPREMNI KURSEVI ZA ISPITE GOETHE-INSTITUTA

Goethe-Zertifikat B2
Cena kursa: 8.500,- RSD *)
3 dana / 15 časova

TERMIN KURSA: PRIJAVA JE OD:
02/03/04.09.2019. 20.08.2019.
14/15/16.10.2019. 30.09.2019.
18/19/20.11.2019. 07.11.2019.

*) Pohađanjem pripremnog kursa ostvarujete pravo na gore navedenu povoljniju cenu ispita.

Priprema za ispit

Materijali za vežbanje

Ovde možete naći modele ispita i materijale za vežbanje onlajn, za osobe sa posebnim potrebama i interaktivno.

Ostale informacije

O preduslovima, sadržajima i drugim informacijama o ispitu Goethe-Zertifikat B2 saznaćete ovde:

Goethe-Zertifikat B2 digitalno

Od oktobra 2019. Goethe-Institut Beograd Vam po prvi put nudi ispit i u digitalnom formatu.