Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Vi želite ...

  • da se pripremite za studije u Nemačkoj
  • da dokažete napredno poznavanje nemačkog jezika prilikom konkurisanja za neki posao
  • da se pripremite za neku delatnost iz oblasti medicine u Nemačkoj
  • da dokažete svoj uspeh u učenju na nivou B2
  • zvanični i međunarodno priznati sertifikat

Goethe-Zertifikat B2 je ispit nemačkog jezika za mlade i odrasle. On potvrđuje napredno poznavanje nemačkog jezika i odgovara četvrtom nivou (B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Polaganjem ispita pokazujete da umete …

  • da razumete glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama kao i stručne diskusije u svojoj oblasti.
  • da se sporazumevate spontano i tečno, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana.
  • da se jasno i detaljno izražavate o širokom spektru tema, da objasnite svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Prikazana povoljnija cena važi ako ste već pohađali neki kurs nemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije bilo pre više od šest meseci. Šest meseci se pri tome odnosi na vreme između završetka kursa jezika i datuma polaganja ispita. U tom slučaju će cena automatski biti promenjena prilikom procesa prijave. Ako se to ne desi automatski, molimo Vas da se obratite Odeljenju za kurseve i ispite u Vašem Goethe-Institutu.

Priprema

Pripremni kursevi

Na ovim kursevima Vas ciljano pripremamo za međunarodno priznate sertifikate Goethe-Instituta. Upoznaćemo Vas sa svim delovima pismenog i usmenog ispita uz pomoć materijala za vežbanje i uputićemo Vas u specifične tehnike za rešavanje zadataka.

Termini kursa u Beogradu:
12, 13. i 14.06.2024.
04, 05. i 06.09.2024.
23, 24. i 25.10.2024.
27, 28. i 29.11.2024.


Za sve termine kurseva važe sledeći uslovi:
Trajanje kursa:
12.00 - 16.30 časova
Obim kursa: 15 nastavnih jedinica
Cena kursa: 12.000,- RSD *)

*) Pohađanjem pripremnog kursa ostvarujete pravo na gore navedenu povoljniju cenu ispita. Molimo Vas da se prvo prijavite za pripremni kurs, pa zatim za ispit, kako bi popust na taksu za ispit bio automatski obračunat.

Onlajn prijava za pripremni kurs
 

Materijali za vežbanje

Ovde možete naći modele ispita i materijale za vežbanje onlajn, za osobe sa posebnim potrebama i interaktivno.

Ostale informacije

O preduslovima, sadržajima i drugim informacijama o ispitu Goethe-Zertifikat B2 saznaćete ovde:

Goethe-Zertifikat B2 digitalno

Goethe-Institut Beograd Vam nudi Goethe-Zertifikat B2 i u digitalnom formatu.