Saveti i informacije

Odeljenje za kurseve i ispite

U Odeljenju za kurseve i ispite možete dobiti savet i pomoć u slučaju da želite da upišete kurs u Beogradu ili u Nemačkoj ili ako želite da polažete neki od naših ispita.

Radno vreme Odeljenja za kurseve i ispite:
ponedeljak – četvrtak
09.00-13.00
14.00-16.00

Brojevi telefona za prijavu ispita:
+381 11 4427112
+381 11 4427115

Besplatno testiranje za upis na kurseve se održava po potrebi, od ponedeljka do četvrtka u sledećim terminima:
13.00 / 13.30 / 14.00 / 14.30

Zakažite svoj termin na:
+381 11 4427115
 

Takse za polaganje:  (Eksterni učesnici)*
A1 - Start Deutsch 1   8.500,- RSD
A2   9.800,- RSD
B1 
po modulu
11.100,- RSD
  4.500,- RSD
B2


B2
po modulu
12.500,- RSD

od 01.01.2019.
13.000,- RSD
  5.000,-RSD
C1 13.800,- RSD
C2
po modulu
16.500,- RSD
  5.500,- RSD

* Utvrđene su cene za interne i eksterne učesnike. Cene za eksterne učesnike su više.
 

Ispitni centri u Srbiji

TAKSE ZA POLAGANJE: (EKSTERNI UČESNICI)*
A1 - Start Deutsch 1   9.000,- RSD
A2 10.300,- RSD
B1
po modulu
11.600,- RSD
  5.000,- RSD
B2
po modulu
13.500,- RSD
  5.500,- RSD

* Utvrđene su cene za interne i eksterne učesnike. Cene za eksterne učesnike su više.

Više informacija

Prijava

Učesnici na ispitu su u obavezi da se informišu o Pravilniku o polaganju ispita. Prijavljivanjem i plaćanjem takse za ispit učesnik potvrđuje da je primio k znanju i prihvatio Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita u aktuelnoj verziji.
 
Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita se nalaze kod svakog detaljnog opisa ispita.

Uslovi učešća
• Učestvovanje na ispitu nije vezano za pohađanje kursa nemačkog jezika na Goethe-Institutu. 
• Za ispite Goethe-Instituta ne postoji starosna odredba, samo preporuke.
• Prijava za traje dok se ne popuni maksimalni broj kandidata. 
• Učešće na ispitu je moguće samo ukoliko se u datom roku uplati taksa za ispit.
• Lekarske potvrde za učesnike sa posebnim potrebama moraju biti dostavljene Goethe-Institutu Beograd do dana kada ističe rok za uplatu.
• Učesnici će o vremenu početka pismenog ispita biti obavešteni putem imejla, najkasnije 2 kalendarska dana pre ispita.
• Prilikom plaćanja ispitne takse učesnik dobija potvrdu o uplati na kojoj je navedeno ime i prezime, desetocifreni broj korisnika, datum i cena ispita i uslovi u slučaju odustajanja.

Opšte informacije
• Učesnici moraju da dođu na ispit na vreme. U slučaju kašnjenja, učesniku nije dozvoljeno da uđe u prostoriju u kojoj se održava ispit. 
• Učesnici se na svakom delu ispita moraju identifikovati zvaničnim dokumentom sa slikom.
• Na ispitu nisu dozvoljeni mobilni telefoni, drugi elektronski uređaji, rečnici kao i ostala pomoćna sredstava. Izuzeci su regulisani u Odredbama o sprovođenju ispita za učesnike sa posebnim potrebama.
• Mogućnost odustajanja od ispita postoji do 7 dana pre termina pismenog ispita. Kod odustajanja od ispita u tom roku postoji mogućnost povraćaja takse sa zadržavanjem od 10% paušale za administrativne poslove.
• Odustajanje posle početka ispita nije moguće.
• Kod otkazivanja ispita zbog nedovoljnog broja kandidata, taksa za ispit se vraća. Ukoliko učesnik tako želi, taksa se takođe može zadržati za naredni termin ispita.
• Najranije deset radnih dana nakon ispita, učesnici mogu da provere rezultate ispita na našem sajtu uz pomoć svog korisničkog broja. 
• Sertifikati se mogu preuzeti 1-3 nedelje nakon ispita u Odeljenju za kurseve i ispite.

Termini i rezultati ispita

Na dole navedenom linku možete pogledati rezultate Vašeg ispita.

Rezultati su vidljivi najranije deset radnih dana nakon polaganja ispita. Zbog zaštite podataka, ne unosite svoje ime, nego korisnički broj i datum rođenja.

Termini i rezultati ispita Goethe-Instituta Beograd