Saveti i informacije

Odeljenje za učenje nemačkog jezika

U našem Odeljenju za učenje nemačkog jezika možete dobiti savet i pomoć u slučaju da želite da upišete kurs u Beogradu ili u Nemačkoj ili kada želite da polažete jedan od naših ispita.
 

Radno vreme Odeljenja za učenje nemačkog jezika:
ponedeljak pre podne:
09:00 - 13:00 časova
po podne:
14:00 - 16:00 časova
utorak
sreda
četvrtak
 
Prijave ispita na sledećim brojevima telefona:
+381 11 4427112
+381 11 4427115
 
Uplata za ispite:  
utorak 10:00 - 12:00 časova
četvrtak 14:00 - 16:00 časova
 
Utvrđivanje nivoa znanja za upis na kurseve:
ponedeljak 13:00 – 15:30 časova
Molimo prijavite se na:
+381 11 4427115
utorak
sreda
četvrtak

Takse za polaganje:  (Eksterni učesnici)*
A1 - Start Deutsch 1   8.500,- RSD
A2   9.800,- RSD
B1 
po modulu
11.100,- RSD
  4.500,- RSD
B2 12.500,- RSD
C1 13.800,- RSD
C2
po modulu
16.500,- RSD
  5.500,- RSD

* Utvrđene su cene za interne i eksterne učesnike. Cene za eksterne učesnike su više.
 

Prijavljivanje ispita za Sombor, Čačak, Užice, Kruševac, Niš i Novi Pazar

TAKSE ZA POLAGANJE: (EKSTERNI UČESNICI)*
A1 - Start Deutsch 1   9.000,- RSD
A2 10.300,- RSD
B1 11.600,- RSD
B2 13.000,- RSD

* Utvrđene su cene za interne i eksterne učesnike. Cene za eksterne učesnike su više.

Više informacija

Prijava

Učesnici na ispitu su u obavezi da prime k znanju Pravilnik o polaganju ispita. Prilikom prijave i plaćanjem takse za ispit učesnik potvrđuje da je primio k znanju i prihvatio Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita u aktuelnoj verziji. Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita se nalaze kod svakog detaljnog opisa ispita.

Uslovi učešća
 • Učestvovanje na ispitu nije vezano za pohađanje kursa nemačkog jezika na Goethe-Institutu. 
 • Za ispite Goethe-Instituta ne postoji starosna odredba, samo preporuke
 • Prijave za ispit mogu biti prihvaćene samo dok se ne popuni maksimalni broj kandidata. 
 • Učešće na ispitu je moguće samo ukoliko se u roku uplati taksa za ispit.
 • Lekarske potvrde za učesnike na ispitu sa posebnim potrebama moraju se predati u Goethe-Institutu Beograd do dana kada ističe rok za uplatu.
 • Prilikom prijave učesnici će biti informisani o početku pismenog ispita.
 • Kod plaćanja ispitne takse učesnik dobija potvrdu o uplati na kojoj je navedeno ime, petocifreni identifikacioni broj, kod, datum i cena ispita i uslovi u slučaju odustajanja.
​Opšte informacije
 • Učesnici moraju na vreme da dođu na ispit. U slučaju zakašnjenja učesnik se ne pušta u prostoriju gde se održava ispit. 
 • Učesnici moraju da se na svakom delu ispita identifikuju zvaničnim dokumentom sa slikom.
 • Učesnicima je za ispit potreban odgovarajući pribor za pisanje.
 • Na ispitu nisu dozvoljeni mobilni telefoni, drugi elektronski uređaji, rečnici kao i ostala pomoćna sredstava. Izuzeci su regulisani u Odredbama o sprovođenju ispita za učesnike sa posebnim potrebama.
 • Mogućnost odustajanja od ispita postoji do 7 dana pre termina pismenog ispita. Kod odustajanja od ispita u tom roku postoji mogućnost povraćaja takse sa zadržavanjem od 10% paušale za administrativne poslove.
 • Odustajanje posle početka ispita nije moguće.
 • Kod otkazivanja ispita zbog nedovoljnog broja kandidata vraća se taksa. Ukoliko postoji želja, taksa se zadržava za sledeći termin ispita.
 • Najranije deset dana nakon ispita, učesnici mogu uz pomoć identifikacionog broja na našem sajtu da provere rezultate. 
 • Svedočanstva se mogu preuzeti 1-3 nedelje nakon ispita u Ispitnom centru.

TERMINI I REZULTATI ISPITA

Na dole navedenom linku možete pogledati rezultat Vašeg ispita.

Rezultati su vidljivi najranije deset dana nakon polaganja ispita.
Zbog zaštite podataka ne unosite Vaše ime, nego svoju šifru i datum rođenja.

Termini i rezultati ispita Goethe-Instituta Beograd