Saveti i informacije

Odeljenje za kurseve i ispite

U Odeljenju za kurseve i ispite možete dobiti savet i pomoć u slučaju da želite da upišete kurs u Beogradu ili u Nemačkoj ili ako želite da polažete neki od naših ispita.

Takse za ISPITE:  (Eksterni kandidati)*
A1 - Start Deutsch 1   8.500,- RSD
A2   9.800,- RSD
B1 
po modulu
11.100,- RSD
  4.500,- RSD
B2


B2
po modulu
12.500,- RSD

od 01.01.2019.
13.000,- RSD
  5.000,-RSD
C1 13.800,- RSD
C2
po modulu
16.500,- RSD
  5.500,- RSD

* Utvrđene su cene za interne i eksterne kandidate. Cene za eksterne kandidate su više.
 

Ispitni centri u Srbiji

TAKSE ZA ispite: (EKSTERNI UČESNICI)*
A1 - Start Deutsch 1   9.000,- RSD
A2 10.300,- RSD
B1
po modulu
11.600,- RSD
  5.000,- RSD
B2
po modulu
13.500,- RSD
  5.500,- RSD

* Utvrđene su cene za interne i eksterne kandidate. Cene za eksterne kandidate su više.

Više informacija

Prijava

Kandidati su u obavezi da se informišu o Pravilniku o polaganju ispita. Prijavljivanjem i plaćanjem takse za ispit kandidat potvrđuje da je primio k znanju i prihvatio Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita u aktuelnoj verziji.
 
Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita se nalaze kod svakog detaljnog opisa ispita.

Uslovi učešća
• Učestvovanje na ispitu nije vezano za pohađanje kursa nemačkog jezika na Goethe-Institutu. 
• Za ispite Goethe-Instituta ne postoji starosna odredba, samo preporuke.
• Prijava za traje dok se ne popuni maksimalni broj kandidata. 
• Učešće na ispitu je moguće samo ukoliko se u datom roku uplati taksa za ispit.
• Lekarske potvrde za kandidate sa posebnim potrebama moraju biti dostavljene Goethe-Institutu Beograd do dana kada ističe rok za uplatu.
• Kandidati će o vremenu početka pismenog ispita biti obavešteni putem imejla, najkasnije 2 kalendarska dana pre ispita.
• Prilikom plaćanja ispitne takse kandidat dobija potvrdu o uplati na kojoj je navedeno ime i prezime, desetocifreni broj korisnika, datum i cena ispita i uslovi u slučaju odustajanja.

Opšte informacije
• Učesnici moraju da dođu na ispit na vreme. U slučaju kašnjenja, kandidatu nije dozvoljeno da uđe u prostoriju u kojoj se održava ispit. 
• Kandidati se na svakom delu ispita moraju identifikovati zvaničnim dokumentom sa slikom. Strani državljani moraju kao identifikaciju pokazati dva zvanična dokumenta sa slikom.
• Na ispitu nisu dozvoljeni mobilni telefoni, drugi elektronski uređaji, rečnici kao i ostala pomoćna sredstava. Izuzeci su regulisani u Odredbama o sprovođenju ispita za kandidate sa posebnim potrebama.
• Mogućnost odustajanja od ispita postoji do 7 dana pre termina pismenog ispita. Kod odustajanja od ispita u tom roku postoji mogućnost povraćaja takse sa zadržavanjem od 10% paušale za administrativne poslove.
• Odustajanje posle početka ispita nije moguće.
• Kod otkazivanja ispita zbog nedovoljnog broja kandidata, taksa za ispit se vraća. Ukoliko kandidat tako želi, taksa se takođe može zadržati za naredni termin ispita.
• Najranije deset radnih dana nakon ispita, kandidati mogu da provere rezultate ispita na našem sajtu uz pomoć svog korisničkog broja. 
• Sertifikati se mogu preuzeti 2-3 dana nakon objave rezultata u Odeljenju za kurseve i ispite.

Termini i rezultati ispita

Na dole navedenom linku možete pogledati rezultate Vašeg ispita.

Rezultati su vidljivi najranije deset radnih dana nakon polaganja ispita. Zbog zaštite podataka, ne unosite svoje ime, nego broj korisnika i datum rođenja.

Termini i rezultati ispita Goethe-Instituta Beograd