Ispiti

A1

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat A1

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugima lična pitanja – npr. gde stanuju, kakve ljude poznaju i šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i razgovetno i spremni su da pomognu.

A2

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat A2

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da razume rečenice i često korišćene izraze koji su povezani sa oblastima od neposrednog značaja (npr. lične informacije i informacije o porodici, kupovini, poslu, bližoj okolini). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama, gde je reč o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše sopstveno poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

B1

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat B1

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u većini situacija sa kojima se susreće na putovanjima po nemačkom govornom području. U stanju je da se jasno i smisleno izražava o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja i da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve i da ukratko obrazloži ili objasni svoje planove i stavove.

B2

Odrasli

Goethe-Zertifikat B2

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj užoj specijalnosti i može spontano i tečno da se sporazumeva, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana. U stanju je da se jasno i detaljno izražava o širokom spektru tema, da objasni svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navede prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

C1

Odrasli

Goethe-Zertifikat C1

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izražava spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih reči. U društvenom i profesionalnom životu ili tokom obrazovanja i studija u stanju je da jezik koristi delotvorno i fleksibilno, da se jasno, strukturisano i opširno izražava o kompleksnim sadržajima i pri tom primereno koristi različita sredstva za povezivanje teksta.

C2

Odrasli

Goethe-Zertifikat C2

Polaganjem ispita kandidat pokazuje da je u stanju da bez ikakvog napora razume praktično sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i dosledno reprodukuje obrazloženja i objašnjenja kao i da se spontano, veoma tečno i precizno izražava i formuliše fine nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

TestDaF

Za studije

TestDaf

TestDaF je ispit o poznavanju nemačkog jezika na naprednom nivou. Na šestostepenoj skali Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira on obuhvata nivoe B2 do C1 i na svim nemačkim fakultetima priznaje se kao dokaz o poznavanju jezika za upis na studije. Stručno znanje nije neophodno.

Goethe-Test PRO

Za posao

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf pogodan je za sve koji traže mesto na međunarodnom tržištu rada. Goethe-Test PRO za 60 do 90 minuta testira Vaše poznavanje jezika s obzirom na struku.

Prüfungsergebnisse

TERMINI I REZULTATI ISPITA

Na dole navedenom linku možete pogledati rezultat Vašeg ispita.

Rezultati su vidljivi najranije deset dana nakon polaganja ispita.
Zbog zaštite podataka ne unosite Vaše ime, nego svoju šifru i datum rođenja.

Saveti i informacije

U našem Odeljenju za učenje nemačkog jezika možete dobiti savet i pomoć u slučaju da želite da upišete kurs u Beogradu ili u Nemačkoj ili kada želite da polažete jedan od naših ispita.