Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“

 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Keller
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © PASCH-net
 • Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“ © Jens Sauerbrey

Inicijativa „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH) predstavlja mrežu od preko 1.700 škola širom sveta sa posebnom vezom sa Nemačkom. Goethe-Institut podržava oko 550 PASCH-škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja.

Ministarstvo inostranih poslova Nemačke pokrenulo je februara 2008. inicijativu „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH). Koordinator inicijative je Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, a realizuje se zajedno sa Nemačkom upravom za školstvo u inostranstvu, Goethe-Institutom, Nemačkom akademskom službom za razmenu i Pedagoškom službom za razmenu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Osnovne ideje i ciljevi

Četiri osnovne ideje određuju smer inicijative PASCH:
 • perspektive kroz obrazovanje,
 • širenje horizonta kroz višejezičnost,
 • pristup jeziku i obrazovanju i
 • zajednički pristup budućim problemima kroz međunarodnu zajednicu na polju učenja

Ministarstvo inostranih poslova Nemačke pokrenulo je februara 2008. inicijativu „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH). PASCH jača i povezuje mrežu od preko 1.700 škola širom sveta sa posebnom vezom sa Nemačkom. Goethe-Institut podržava oko 550 PASCH-škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja.

Inicijativu koordinira Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, a realizuje se zajedno sa Nemačkom upravom za školstvo u inostranstvu, Goethe-Institutom, Nemačkom akademskom službom za razmenu i Pedagoškom službom za razmenu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Jača se mreža nemačkih škola u inostranstvu i škola u kojima se može polagati ispit za Nemačku jezičku diplomu i poboljšava saradnja na području školstva, kako bi se u nacionalnim obrazovnim sistemima dalje učvrstio nemački kao strani jezik. Uz to se nude stipendije za studiranje u Nemačkoj i mogućnosti za razmenu učenika i partnerstvo među školama.

Ciljevi inicijative PASCH

Kod mladih ljudi ovom inicijativom treba probuditi trajno interesovanje i oduševljenje za savremenu Nemačku, njeno društvo i nemački jezik. Tako nastaje mreža partnerskih škola Savezne Republike Nemačke širom sveta; kroz zajedničke aktivnosti i razmenu škole postaju međunarodna zajednica na polju učenja.
 
PASCH svojim atraktivnim obrazovnim ponudama doprinosi kontinuiranom kvalifikovanju kako učenika tako i nastavnika i time proširuje kompetencije mladih ljudi za studiranje u Nemačkoj i kasniji profesionalni život. Ciljevi su osim toga i izgradnja živih i dugoročnih veza sa Nemačkom kao i podsticanje škola, njihovih nastavnika i učenika na otvorenu razmenu mišljenja i saradnju. PASCH je povezan i sa drugim inicijativama inostrane kulturne i obrazovne politike, na primer sa službom volontera „Kulturweit“.

Zadaci i mere Goethe-Instituta

Goethe-Institut stara se o preko 550 PASCH škola i podržava uvođenje i širenje nemačkog jezika kao školskog predmeta. Nastavnicima se nudi metodičko-didaktičko usavršavanje i kursevi nemačkog jezika, a škole opremaju savremenim, multimedijalnim materijalima za podučavanje i učenje kao i materijalima za upoznavanje kulture i društva. Osim toga, Goethe-Institut u okviru ove inicijative širom sveta šalje eksperte za nastavu koji se staraju o partnerskim školama. Kursevi za mlade u Nemačkoj, za učenice i učenike škola u projektu, doprinose poboljšanju znanja jezika, jačanju interkulturne kompetencije i direktnom doživljaju nemačke kulture i svakodnevice.
DInternet stranica www.pasch-net.de podeljena je u tri oblasti:
 • Opšti deo
 • Deo za nastavnike
 • Deo za učenike
Opšti deo

Opšti deo informiše o institucijama u projektu i njihovim aktivnostima. Tu spadaju projekti u okviru inicijative PASCH, blogovi saradnica i saradnika iz različitih delova sveta, PASCH-kursevi za mlade u Nemačkoj kao i berza partnera za međunarodna partnerstva među školama. Interaktivna karta sveta pruža uvid u mrežu partnerskih škola, a škole iz projekta prezentuju se kroz kratke portrete.

Deo za nastavnike

U ovom delu nastavnici nalaze inspiraciju za primenu stranice PASCH-net u nastavi nemačkog jezika, nastavne materijale koje mogu preuzeti s interneta i informacije o metodičko-didaktičkim temama. Na PASCH-platformi za učenje nastavnici mogu da otvore sopstvene virtuelne učionice ili da koriste postojeće kurseve.

Zajednica pruža mogućnost za razmenjivanje materijala ili traženje partnera za projekte. U zajednici, na platformi za učenje ili preko blogova nastavnici mogu realizovati prekogranične projekte, kao što su regionalne onlajn đačke novine ili podkasti.

Na PASCH-platformi za učenje nastavnicima se nude onlajn stručna usavršavanja uz pratnju tutora. Na onlajn kursu PASCH-neta „Vozačka dozvola“ nastavnici upoznaju ponude za nastavu nemačkog jezika, na primer različite zajednice korisnika, platformu za učenje i đačke novine PASCH-Global. Na onlajn kursu „Vozačka dozvola“ za mudl oni saznaju kako da koriste PASCH-platformu za učenje, koja se zasniva na softveru mudl, primene je u nastavi ili u okviru nekog stručnog usavršavanja.

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Deo za učenike

Učenici PASCH-škola mogu u da komuniciraju sa ostalim učenicima preko zajednice. Tamo mogu da postave tekstove, fotografije i video snimke, da osnuju grupe i diskutuju na forumima.

Konkursi i projekti podstiču na učešće. Tekstovi na različitim jezičkim nivoima informišu o Nemačkoj, između ostalog i o mogućnostima studiranja.

Redovne ponude za diskusiju, aktivnosti za učestvovanje i igre za učenje pozivaju na učenje nemačkog jezika.

Ko želi da učestvuje u zajednicama korisnika ili na platformi za učenje stranice PASCH-net, najpre mora da se registruje i zatim prijavi sa imejl adresom i lozinkom. Kontakt: service@pasch-net.de
Mreža PASCH-škola obuhvata više od 1.700 škola širom sveta. Goethe-Institut stara se o preko 550 škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja. U okviru inicijative "Škole: Partneri budućnosti" ove škole su uvele ili proširile nastavu nemačkog jezika. U školama se nemački jezik nudi pretežno kao drugi strani jezik. PASCH-mreži pripadaju osim toga i 142 nemačke škole u inostranstvu o kojima se stara Nemačka uprava za školstvo u inostranstvu i oko 1.000 nacionalnih škola koje nude Nemačku jezičku diplomu Konferencije ministara obrazovanja i kulture Nemačke.

Portreti škola

Regionalno takmičenje medija

Regionalno takmičenje medija za međunarodne projekte učenika pilot škola u okviru projekta Medijski potpomognuto podučavanje i učenje

Ausschreibung_Schüler_SR.docx