Naš angažman za budućnost

Naš angažman za budućnost Foto: Panthermedia/Viktor Thaut

Inicijativa „Škole: partneri budućnosti“

Inicijativa „Škole: Partneri budućnosti” (PASCH) predstavlja mrežu od preko 1.700 škola širom sveta sa posebnom vezom sa Nemačkom. Goethe-Institut podržava oko 550 PASCH-škola u nacionalnim obrazovnim sistemima preko 100 zemalja.

Alumni portal Nemačka

Alumni portal Nemačka je društvena mreža koja podstiče umrežavanje i razmenu znanja onih koji su studirali i usavršavali se u Nemačkoj, firmi, fakulteta i organizacija.