DLL - Deutsch lehren lernen

Videreuddannelse Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Videreuddannelse i Danmark

Igennem vores studierække DLL (Deutsch lehren lernen), som udbydes i et samarbejde med UC Syd, kan du blive kvalificeret til at undervise i tysk på danske skoler. Den kombinerede efter- og videreuddannelse henvender sig til tysklærere på alle klassetrin og gengiver den aktuelle stand af didaktikken inden for tysk som fremmedsprog. Undervisere får – ud over ny fagdidaktisk viden – inspiration til at se nærmere på andres samt egne undervisningsmetoder. Det skaber ekstra fokus på undervisningens indhold og kombinerer teoretisk videnserhverv med reflekterende erfaringslære.

Undervisningen er tilrettelagt som en blanding af mødepligt og onlinemoduler, og egner sig for tysklærere på alle niveauer. Netop fleksibiliteten udgør en stor fordel for de studerende. 

For at blive optaget på studiet skal man mindst have sprogkundskaber på B2-niveau i den Fælles Europæisk Referenceramme for Sprog.

Yderligere information om datoer, adgangskrav og priser fås her:
UC Syd

DLL modulerne kan lånes på Goethe-Institut Dänemarks bibliotek, eller bestilles direkte fra forlaget:
DLL bei Klett Sprachen

 
Top