Saksamaa alumnide internetiportaali „Alumniportal Deutschland“

Alumniportal Deutschland
Foto: Alumniportal Deutschland
Kümned tuhanded inimesed kogu maailmast õpivad, töötavad ja teevad teadustööd Saksamaal või Saksa institutsioonides välismaal, osalevad erialases väljaõppes, täienduskoolitustel või keelekursustel. Saksamaa erinevates programmides osalenute internetiportaali „Alumniportal Deutschland“ kaudu on neil võimalus pärast koju tagasipöördumist säilitada kontakt omavahel ja Saksamaaga.

Alates 2008. aasta septembrist on olemas vilistlaste internetiportaal „Alumniportal Deutschland“. Portaal tegutseb suhtlus- ja kontaktiplatvormina, luues ülemaailmse võrgustiku Saksamaa programmide vilistlastest, kes on erialaselt, ametialaselt või eraeluliselt Saksamaaga seotud. Portaali keskmes on suhtluskeskkond (Community), kus vilistlased loovad ja hoiavad kontakte, suhtlevad gruppides, foorumites ja blogides ning osalevad veebinaridel. Ajakirjarubriigis (Magazin) vahendatakse huvitavaid artikleid, töökuulutusi, saksa keele ja erinevate üritustega seonduvat infot ning nõuandeid, samuti vilistlasuudiseid.

 „Alumniportal Deutschland“ on avatud kõikide Saksamaa vahendusorganisatsioonide stipendiaatidele – ja ka nendele, kes on oma kuludega Saksamaal või mõne välismaal asuva Saksa institutsiooni juures õppinud. Nii on internetis esmakordselt loodud ülemaailmne foorum kõikidele Saksamaa vilistlastele. Registreerige end portaalis „Alumniportal Deutschland“, tehke endale profiil, jääge Saksamaaga seotuks ning laiendage sel moel oma ülemaailmset võrgustikku!

„Alumniportal Deutschland“ on tasuta pakkumine, mida finantseerib Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium ning toetavad kolm rahvusvahelises kultuuri- ja hariduspoliitikas pikaajalisi kogemusi omavat Saksa organisatsiooni. Goethe Instituut osaleb koostööpartnerina, laiendades pakkumisi saksa keele ja kultuuri valdkonnas ning tuues ka oma projektide vilistlased siia portaali.

Top