Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Te soovite ...

  • kandideerida lapsehoidja kohale Saksamaal
  • keeleoskust kinnitavat tunnistust viisa saamiseks, et kolida abikaasa juurde Saksamaale
  • tõendada oma keeleoskust tasemel A1
  • omandada ametlik ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 on täiskasvanutele mõeldud keeleeksam. See tõendab väga lihtsat keeleoskust ja vastab esimesele tasemele (A1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Edukalt sooritatud eksam tõendab, et ...

  • oskate end väljendada, kui vestluspartnerid räägivad aeglaselt ja selgelt.
  • mõistate ja kasutate tuttavaid, igapäevaseid ja sageli kasutatavaid väljendeid ja lihtsaid lauseid (nt info enda ja oma perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö, vahetu ümbrus).
  • oskate ennast ja teisi tutvustada ning teistele inimestele lihtsaid isikupõhiseid küsimusi esitada – nt kus nad elavad, milliseid inimesi tunnevad või milliseid asju omavad.

Ettevalmistus

Harjutusmaterjalid

Siit leiate näidis- ja harjutusmaterjalid (sh interaktiivsed) veebis harjutamiseks, samuti spetsiaalsed versioonid vaegnägijatele ja/või vaegkuuljatele.

Lisainformatsioon

Eksami Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 sooritamise eeldused, sisu ja lisainfo leiate siin: