Täienduskoolitus - Goethe-Institut Estland

Täienduskoolitus
saksa keele õpetajatele

Olgu tegu kas Saksamaa tutvustamisega, metoodika ja didaktikaga või siis keeleoskuse parandamisega, pakub Goethe Instituut saksa keele õpetajatele laiaulatuslikke täienduskoolitusi. 

Täienduskoolitus Eestis

Goethe Instituut Eestis võimaldab saksa keele õpetajatel end täiendada. 

Täienduskoolitus Saksamaal

Täienduskoolitused Saksamaal võimaldavad Teil oma teadmisi täiendada ja Saksamaad tundma õppida.

Veebipõhine täienduskoolitus õpetajatele

Täienduskoolitused kaugõppekursustena – Te saate ise otsustada, millal ja kus Te õppida soovite.

Top