Goethe-Zertifikat A2

Te soovite ...

  • tõendada esmast keeleoskust
  • tõendada keeleoskust tasemel A2
  • omandada ametlik ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat

Goethe-Zertifikat A2 on täiskasvanutele mõeldud keeleeksam. See tõendab esmast keeleoskust ja vastab teisele tasemele (A2) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Edukalt sooritatud eksam tõendab, et ...

  • mõistate ja oskate kasutada lauseid ja sagedasti kasutatavaid väljendeid igapäevastes situatsioonides.
  • tulete toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.
  • oskate lihtsate keelevahendite abil kirjeldada oma päritolu ja hariduslikku tagapõhja, vahetut ümbrust ning esemeid seotult oma vajadustega.

Ettevalmistus

Harjutusmaterjalid

Siit leiate näidis- ja harjutusmaterjalid (sh interaktiivsed) veebis harjutamiseks, samuti spetsiaalsed versioonid vaegnägijatele ja/või vaegkuuljatele.

Lisainformatsioon

Eksami Goethe-Zertifikat A2 sooritamise eeldused, sisu ja lisainfo leiate siin: