Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Sa soovid ...

  • sooritada noortele (vanuses 12-16) mõeldud saksa keele eksami
  • tõendada esmast saksa keele oskust
  • tõendada keeleoskust tasemel A2
  • omandada ametlik ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch on noortele (vanuses 12–16) mõeldud saksa keele eksam. See tõendab esmast keeleoskust ja vastab teisele tasemele (A2) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Edukalt sooritatud eksam tõendab, et ...

  • mõistad ja oskad igapäevastes situatsioonides kasutada lihtsaid lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid.
  • tuled toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.
  • oskad lihtsate keelevahendite abil kirjeldada oma päritolu ja hariduslikku tagapõhja, vahetut ümbrust ning esemeid seotult oma vajadustega.

Ettevalmistus

Harjutusmaterjalid

Siit leiad näidis- ja harjutusmaterjalid (sh interaktiivsed) veebis harjutamiseks.

Lisainformatsioon

Eksami Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch sooritamise eeldused, sisu ja lisainfo leiad siin: